Haziran 13, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye ve Ermenistan liderleri arasında yüz yüze görüşme | baba

Türkiye ve Ermenistan liderleri arasında yüz yüze görüşme |  baba

Prag (AFP) – Tarihi rakipleri Türkiye ve Ermenistan’ın liderleri, iki ülkenin ilişkileri iyileştirme konusunda anlaşmaya varmasından bu yana Perşembe günü ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Nikol Paşinyan, bir toplantının oturum aralarında Prag’da bir araya geldi. toplantı 44 ülkenin liderleri tarafından Avrupa çapında güvenlik ve ekonomik refahı teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa siyasi grubu kurmak için.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAmpK6C32:; 2?:! C6D: 56? E x = 92 > p =: J6G H2D 2 = D @ AC6D6? E 2E H92E 2AA62C65 E @ 36 2? 😕 7 @ C > 2 = 82E96C:? 8 @7 E96 E9C66 = 6256CD]} @56E2: = D @ 7 H92E E96J 5: D4FDD65: >>65: 2E6 = J6>6C865]k^Am

Kam {2E6C[ tC5@82? 2?5 !2D9:?J2? =65 3:=2E6C2= E2=<D 36EH66? E96:C 4@F?EC:6DV 56=682E:@?D]k^am

kAm%FC <6J 2؟ 5 pC> 6?: 2[ H9:49 92G6 ?@ 5:A=@>2E:4 C6=2E:@?D[ 28C665 =2DE J62C E@ DE2CE E2=<D 2:>65 2E AFEE:?8 564256D @7 3:EE6C?6DD 369:?5 2?5 C6@A6? E96:C ;@:?E 3@C56C] $A64: 2 = 6? G @ JD 2AA @:? E65 3J E96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 92G6 96 = 5 7 @ FC C @ F? 5D @ 7 E2 = 6? EE @C6DF>6 492CE6C 7 =: 89ED 36EH66? %FC < 6J'D = 2C86DE 4: EJ[ xDE2?3F=[ 2?5 E96 pC>6?:2? 42A:E2= @7 *6C6G2?]k^am

Km%FC<6J[ 2 4=@D6 2==J @7 pK6C32:;2?[ D9FE 5@H? :ED 3@C56C H:E9 pC>6?:2 :? `hhb :? 2 D9@H @7 D@=:52C:EJ H:E9 q2<F[ H9:49 H2D =@4<65 :? 2 4@?7=:4E H:E9 pC>6?:2 @G6C E96 }28@C?@\z2C232<9 C68:@?]k^am

Camex? a_a_[ %FC<6J DEC@?8=J 324<65 pK6C32:;2? 😕 E96 D:I\H66< 4@?7=:4E H:E9 pC>6?:2 @G6C }28@C?@\z2C232<9[ H9:49 6?565 H:E9 2 #FDD:2\3C@<6C65 A6246 562= E92E D2H pK6C32:;2? 82:? 4@?EC@= @7 2 D:8?:7:42?E A2CE @7 E96 C68:@?]k^am

kAm%FC <6J 2؟ 5 pC> 6?: 2 2 = D @ 92G6 2 > @ C6 E92? 46? EFCJ \ @ = 5 9 @ DE: =: EJ @ G6C E96 562E9D @ 7 2? 6DE:>2E65`]d>: ==: @? PC > 6?: 2? D:? >2DD24C6D[ 56A@CE2E:@?D 2?5 7@C465 >2C496D E92E 3682? 😕 `h`d 😕 ~EE@>2? %FC<6J]k^am

READ  Önizleme: Avusturya - Türkiye - tahmin, takım haberleri, kadrolar

kAmxE: D p? <2C2 2؟ 5 * 6C6G2؟ VD D64 @؟ 5 2EE6> AE 2E C64 @? 4: =: 2E: @?]%FC <6J 2؟ 5 pC> 6?: 2 C624965 2? 28C66>6? E:? a__h E @ 6DE23 =: D9 7 @ C > 2 = C6 = 2E: @? D2? 5 E @ @ A6? E96: C3 @C56C[ 3FE E96 28C66>6?E H2D ?6G6C C2E:7:65 3642FD6 @7 DEC@?8 @AA@D:E:@? 7C@> pK6C32:;2?]k^am

{2de>@ miyim? E9[ pC>6?:2 2?5 pK6C32:;2? ?68@E:2E65 2 462D6\7:C6 E@ 6?5 2 7=2C6\FA @7 7:89E:?8 E92E <:==65 `dd D@=5:6CD 7C@> 3@E9 D:56D]k^am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.