Aralık 5, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

İlişkiler sıcakken Türkiye İsrail’e yeni büyükelçi atadı | baba

Ankara, Türkiye (AFP) – Devlete ait haber ajansının Perşembe günü bildirdiğine göre, Türkiye iki ülkenin ilişkileri normalleştirme çabaları arasındaki son adımda İsrail’e yeni bir büyükelçi atadı.

Anadolu Ajansı, göreve 2010-2013 yılları arasında Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapan kıdemli diplomat Şakir Özkan Turunlar’ın atandığını bildirdi.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAmw6 E2 <6D FA E96 A @ D: E: @? 7 @ FC J62CD 27E6C %FC <6J H: E95C6H: ED 2> 32DD25 @C 7C @> xDC26 = 2? 5 @ FDE65 xDC26 = ‘D 2 > 32DD25 @ C:? AC @ E6DE @ 7 E96 <: ==:? 8 @ 7 5 @ k6? @7! 2 = 6DE:?: 2? D 3J xDC26 =: 8F? 7: C6 5FC:? 8 AC @ E6DED 2 = @? 8 E96 7C @? E:6c H:E9 v2K2]k^am

kAmxDC26 = %2-5 FC <6J @؟ 46 6؟؛ @ J65 H2C> C6 = 2E: @? D 3FE C6 = 2E: @? 3682? E @ D @ FC 7 @ == @ H:? 8 E96 6 = 64E: @? @7#646A%2JJ: Bir tC5 @82?[ 2? @[email protected]<6? 4C:E:4 @7 xDC26=’D EC62E>6?E @7 E96 !2=6DE:?:2?D[ 2D AC:>6 >:?:DE6C 😕 a__b] %6? D: @? DA62 <65:? a_`_[ H96? xDC26=: [email protected] [email protected]>65 2 %FC<:D9 D9:A E92E [email protected]<6 [email protected] 2? xDC26=: [email protected]<256 [email protected] 56=:G6C 9F>2?:E2C:2? 2:5 [email protected] E96 w2>2D\CF=65 v2K2 $EC:A] } :? %6FC<:D9 24E:G:DED H6C6<:==65]k^Am

Camex? 2 DE6A E @ H2C5 C2AAC @ 496 > 6?[ xDC26=: !C6D:56?E xD224 [email protected] G:D:E65 %FC<6J 😕 |2C49 [email protected] >66E H:E9 [email protected]?]k^am

{2de>@ miyim? E9[ xDC26= ?2>65 xC:E {:==:2? 2D :ED 2>[email protected] [email protected] %FC<6J] {: ==: 2? 925366? 😕 492C86 @7 E96 xDC26 =: t>32DDJ:? p? <2C2 7 @C E96 = 2DE EH @ J62CD]k^Am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.