Ekim 18, 2021

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye yapay zeka için stratejik bir yol haritası yayınladı

Türkiye, akıllı canlıların dinamik ortamlarında karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin bir bilgisayar veya bilgisayar kontrollü bir makine aracılığıyla gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek Yapay Zeka (AI) stratejisi için bir yol haritası çiziyor. Buna göre 2021-2025 dönemi Ulusal Yapay Zeka Stratejisine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belge, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından On Birinci Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlandı.

Devletin bu alandaki öncelikleri ve “Dijital Türkiye” ve “Milli Teknoloji Hareketi” vizyonları çerçevesinde atılması gereken adımlar sıralandı.

Digital Turkey, sosyal, ekonomik ve kamusal faaliyetlerinde dijital teknolojiyi, ürün ve hizmetleri kullanarak sunduğu verimliliği ve verilerden ürettiği değeri artırırken, Türkiye’yi küresel ölçekte rekabetçi hale getirmeyi hedeflemektedir.

Milli Teknoloji Hareketi, Türkiye’nin insan yeteneklerini ve altyapısını ulusal ve yerli düzeyde yüksek teknolojili ürünler üretecek şekilde geliştirmek amacıyla, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı teşvik etmeyi ve atılımlara yol açacak politika ve uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. kritik teknolojilerde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin girişini kendisi yazdı. AI tabanlı sistemlerin üretim süreçleri, günlük yaşam ve kurumsal yapılar üzerinde kökten dönüştürücü bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bunun insanlığı yeni bir çağın eşiğine getirdiğini kaydetti.

Erdoğan, “Uygulama alanı giderek artan yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomik yapıya internet devriminden daha fazla etki etmesi bekleniyor” dedi. Sibernetiğin baş kurucusu, İslam Altın Çağı’nın en büyük Müslüman mucit ve mühendislerinden İsmail Al-Jazari ve Türkiye’de yapay zekaya ilk adımı atan Profesör Cahit Aref’in de belirttiği gibi.

Erdoğan, “Ülkemizin yapay zeka alanında bir atılım yapma zamanının geldiğine inanıyoruz” diyen Erdoğan, “Teknik ve ekonomik olarak harmanlanmış yeni bir atılım gerçekleştirerek bir bütün olarak insanlığa değer katma fırsatımız var. ” Köklü uygarlık tecrübemizle, ortak değerlerimiz doğrultusunda bu sistemleri geliştirmeyi ve işletmeyi içeren bir anlayışla yapay zeka sistemleri tasarlayarak.”

READ  En son Koronavirüs: Hindistan aşısı, Faz 3 denemelerinin ara analizinde% 81 etkinlik gösteriyor

6 stratejik öncelik

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, “AI uzmanlarının yetiştirilmesi ve bu alandaki istihdam fırsatlarının artırılması”, “araştırma, girişimcilik ve inovasyonun desteklenmesi”, “kaliteli verilere ve teknik altyapıya erişim” ve “hızlandırma için düzenlemeler yapılması” olmak üzere altı stratejik öncelik etrafında tasarlanmıştır. Sosyo-ekonomik kalkınma düzenlemesi, “Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi” ve “Enerji geçişinin yapısal ve ticari hızlandırılması.”

Stratejide ana hatları verilen 2025 hedefleri arasında, en az 50.000 kişiyi istihdam ederken yapay zeka sektörünün GSYİH’ye katkısının %5’e ulaşması yer alıyor.

Uluslararası kuruluşlar, çerçeveye göre güvenilir ve sorumlu yapay zeka kullanarak sınır ötesi veri paylaşımı alanında düzenleyici çalışma ve standardizasyon süreçlerine aktif olarak katkıda bulunacak; Türkiye ise AI göstergelerinde ilk 20 ülke arasında yer almayı hedefliyor.

Stratejiye göre, yaklaşık 50 milyar dolar (426,41 milyar TL) tutarındaki küresel yapay zeka harcamalarında pazar büyüklüğünün önümüzdeki beş yılda iki katına çıkması bekleniyor. Çeşitli araştırmalara göre yapay zeka, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye yaklaşık 13 trilyon ila 15,7 trilyon dolar katkıda bulunacak ve %13 ila %14 arasında bir büyüme sağlayacak.

Önümüzdeki üç yılda, son 30 yıldan daha fazla veri üretilmesi bekleniyor. ABD ve Çin’de yapay zeka odaklı girişim sayısı 2.000’e ulaşırken, Türkiye’de bu sayı 200 civarında. Türkiye’deki AI girişimlerinin yaklaşık yarısı, %73’ü İstanbul’da olmak üzere, teknoparklar olarak da bilinen teknoloji parklarında yer almaktadır.

Türkiye’deki kamu kurumlarını yeni nesil teknolojilere ve verilere dayalı etkin karar almaya hazır hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Daire Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetiminde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) bağlı Yapay Zeka Enstitüsü de üniversiteler ve özel sektördeki araştırma merkezlerini bir araya getirerek yapay zeka teknoloji çözümleri üretmek üzere kurulmuştur.

READ  Türk şirketi Kervan Gida, ZPC Otmuchow'un çoğunluk hissesini satın aldı | Gıda Endüstrisi Haberleri

Yapay zeka stratejisinin, 24 Ağustos’ta Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek törenle kamuoyuna sunulması planlanıyor. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Komite Başkanı katılacak. Ali Taha Koj başkanlığındaki Dijital Dönüşüm Ofisi.