Ağustos 16, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye, İsveç’i ve Finlandiya’nın NATO operasyonunu “dondurma” kabiliyeti konusunda uyardı | baba

Ankara, Türkiye (AFP) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki ülke Ankara’nın güvenlik taleplerini karşılamak için adımlar atmadıkça Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini “dondurabileceğini” söyledi.

Geçen ay Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın koalisyona katılmasına itirazını dile getirdi, ancak yasadışı Kürt gruplarla veya başarısız bir 2016 darbesini düzenlemekle suçlanan sürgündeki bir din adamı ağıyla bağlantıları olan şüphelileri iade etmemesi halinde süreci engelleyeceği konusunda uyardı.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAm%96} @C5:4 4 @F? EC: 6D ‘2446DD: @? DE: ==? 665D E @ 36 2AAC @ G65 3J E96 A2C =: 2 > 6? ED @ 7 2 == b_} p% ~> 6 > 36CD 2? %5 YP <6J'D A2C =: 2> 6? E 4 @ F = 5 C67FD6 E @ C2E: 7J E96 562 =]k^Am

kAm” x H @ F = 5 =: <6 E @ C6> 😕 5 @? 46 282:? E92E: 7 E96D6 4 @ F? EC: 6D 5 @?E E2 <6 E96؟ 646DD2CJ DE6AD E @ 7F = 7: ==FC 4 @؟ 5: E: @؟ D[ H6 H:== 7C66K6 E96 W2446DD:@?X [email protected][” [email protected]? D2:5 :? 2 E6=6G:D65 255C6DD65 [email protected][email protected]:?8 2 r23:?6E >66E:?8] "~ FC DE2؟ 46 @؟ E9: D: DDF6: D G6CJ 4 = 62C]٪ 96 C6DE: D FA E @ E96>]“k ^ Am

kAmtC5 @ 82? D2: 5 E92E $ H656? 😕 A2CE: 4F = 2C H2D?E “AC @; 64E:? 8 2 85: > 286[” 3FE 5:5?VE [email protected]]k^am

kAm%96C6 H2D? @: >> 65: 2E6 C624E: @? 7C @> $ H656? 2? 5 sen:? = 2? 5 E @ tC5 @ 82? VD 4 @ >> 6? ED]k^ Am

kAm%FC<6J 244FD6D E96 [email protected]@F? EC: 6D @ 7 36:? 8 E=6?: 6? EE @ H2C5 8C @ FAD: E 4 @? D: 56CD E @ 36? 2e: @? 2 = D64FC: EJ E9C62ED]%FC <6J'D؛ FDE: 46>❓ DE6C D2: 5 62C =: 6C E9: D> @? E9 E92E E96 8 @ G6C?> 6? E925 C6? 6H65 C6BF6DED 7 @ C E96 6IEC25: E: @? @7 E6CC @C DFDA64ED H2? E65 3J 9: D 4 @ F? Ecj]k^am

Km%FC<6J[ $H656? 2?5 u:?=2?5 D:8?65 2 ;@:?E >6>@C2?5F> 5FC:?8 2 }p%~ DF>>:E =2DE >@?E9 E92E [email protected] E96 2==:2?46 [email protected] >@G6 29625 H:E9 :?G:E:?8 E96 }@C5:4 [email protected]?EC:6D [email protected] E96 >:=:E2CJ 2==:2?46 E92E D66<D [email protected] 6?=2C86 2?5 DEC6?8E96? :? [email protected]?D6 [email protected] #FDD:2’D :?G2D:@? @7 &<C2:?6]k^am

READ  KHS, Cashion Türkiye tablolarını kaptı

kAm (: E9 E96>6>@C2?5F>[ u:?=2?5 2?5 $H656? 28C665 [email protected] 255C6DD %FC<6J’D “A6?5:?8 [email protected]:@? @C 6IEC25:E:@? C6BF6DED @7 [email protected] DFDA64ED 6IA65:E:@FD=J 2?5 [email protected]@F89=J ]]:? 244 @ C52? 46 H: E9 E96 tFC @ A62? s @? G6? E: @? @? tIEC25: E: @?]“k^ Am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.