Mayıs 28, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye hava sahasını Suriye savaşına giden Rus uçaklarına kapatıyor | baba

Türkiye hava sahasını Suriye’ye giden Rus uçaklarına kapattı; bu, Ukrayna’daki savaşın maliyetini Vladimir Putin’e yükseltmeyi amaçlayan Türk politikasında büyük bir değişiklik.

Türkiye, Rusya’nın 2015 yılında Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı desteklemek için Suriye iç savaşına müdahale etmesinden bu yana ilk kez asker taşıyan sivil uçuşlar da dahil olmak üzere tüm Rus uçaklarını göklerden yasakladı.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kam! C6D: 56? E#646A%2JJ: Bir tC5 @82? E @ = 5! FE:? @ 7 9: g 564: g: @? 😕 2 A9 @ 6 42 ==[ %FC<:D9 [email protected]:8? |:?:DE6C |6G=FE [email protected]=F H2D 4:E65 2D D2J:?8 3J DE2E6 [email protected] %#%] w6 5:5? ‘E DA64: 7J H96?’ E96 42 == E

kam |DE #FDD: 2? 7 =: 89ED E @ $JC: 2 A2DD E9 @ F89% FC <: D9 2: CDA246[ [email protected] 6I24E ?F>36CD @7 [email protected]@AD @C >2E6C:6= :D?’E AF3=:4=J 5:[email protected]] qFE E96> @G6 2 = D @ 42CC: 6D DJ > 3 @ =: 4 H6: 89E[ D:8?2=:?8 %FC<6J’D [email protected]=:52C:EJ H:E9 [email protected] }p%~ >6>36CD 2?5 255:?8 [email protected] %FC<6J’D @H? AC6DDFC6 @? #FDD:2 [email protected] 2 H2C\6?5:?8 562= H:E9 &<C2:?6]k^am

Camex E 255 D[ >@[email protected][ [email protected] =2J6C [email protected] E96 2=C625J [email protected]>A=:42E65 C6=2E:@?D9:A 36EH66? %FC<6J 2?5 #FDD:2]k^am

kAm% 96? 2E: @? D2C6:? @[email protected]:? 8 42> E:? 4 @? 7 =: 4ED 7C @> $JC: 2 E @ } @ CE9 p7C: 42 E @ E96 r2F42DFD[ @7E6? 324<:?8 D:56D 2E H2C H:E9 6249 @E96C]k^am

Kamp E96 D2>6 E:>6[ E6?D:@?D 36EH66? %FC<6J 2?5 E96 &]$]92G6 C: D6? @G6C tC5 @82? ‘D 564: D: @? [email protected] 2: C 5676? D6>: DD: = 6D 7C @> #FDD: 2]#FDD: 2? E @ FC: DED > 2 < 6 FA E96 3F = < @ 7 7 @ C6: 8? G: D: E @ CD[ 3C:?8:?8 :? >F49 ?66565 92C5 4FCC6?4J [email protected] %FC<6J’D [email protected][email protected]>J[ H9:=6 #FDD:2? [email protected]>A2?:6D 2C6 3F:=5:?8 %FC<6J’D @?=J ?F4=62C [email protected] A=2?E]k^am

READ  Türkiye için neredeyse zamanı

kAm (96? #FDD: 2:? G2565 &[ p?<2C2 ;@:?65 }p%~ 2==:6D 😕 :ED [email protected]?56>?2E:@?] %FC <6J 92D 2 = D @ =:>: E65 2446DD E9C @ F89 E96 q @ DA @ CFD DEC2: E 7 @ C #FDD: 2? ? 2G2 = G6DD6 = D]k^am

kAmqFE E96% FC <: D9 8 @ G6C؟> 6? E 92D C67C2:? 65 7C @>; @:?:? 8D2? 4E: @? D 7 @ C 762C @ 7 C6EC: 3FE: @?]#FDD: 2 > 66ED 2C @ F? 5 92 = 7 @ %7 FC <6J'D 56> 2? 5 7 @ C? 2EFC2 = 82D[ 8:G:?8 :E 9F86 =6G6C286 @G6C E96 [email protected]?>6?E 😕 p?<2C2]k^am

kAm %96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 2C6 2 = D @ = @ 4 < 65:? 2 3: EE6C 5: DAFE6:? $JC:2]%9 @fd2? 5D @ %7 Fc <: D9 D @ = 5: 6CD 2C6 56A = @ J65 2C @ F? 5 E96 C636 = \ 96 = 5 x5 =: 3 AC @ G:? 46[ GF=?6C23=6 [email protected] 2EE24<D 3J [email protected]?>6?E [email protected] 324<65 3J #FDD:2]k^am

k9C^m

kAm© a_aa q => 36C8 {]!]’ : D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3 => 36C8]4 @> Qm3 => 36C8]4 @>]k^2m s: Aralık: 3FE65 3J%C : 3f? 6 r @? E6? p86? 4J[ {{r]k^am

Telif hakkı 2022 Tribune İçerik Ajansı.