Ocak 26, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye, ekonomiyi dönüştürmek için AB yeşil anlaşmasına ilişkin eylem planı üzerinde çalışıyor

Türkiye’nin bir süredir gündemde olan Avrupa Yeşil Anlaşması’na ilişkin cumhurbaşkanlığı eylem planı, Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, “Yeşil Uzlaşma Eylem Planı”na ilişkin genelge hazırlayarak, Eylem Planının uygulanmasını izlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak için “Yeşil Uzlaşma Çalışma Grubu”nun oluşturulmasını sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 193 üye ülkenin oybirliğiyle yürürlüğe giren “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”nin yoksulluğu ortadan kaldırmayı ve refahı artırmayı hedeflediğini belirterek, iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye ekonomik ve etkin bir şekilde katkıda bulunmanın yanı sıra.

Başkan, bunu sosyal olarak kapsayıcı kalkınma modelinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi öngördüğünü belirtti.

Yayınlanan genelgede iklim değişikliği ile mücadele politikalarının bu doğrultuda ivme kazandığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefinin iklim değişikliğini uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının merkezi haline getirdiği teyit edildi.

11 Aralık 2019’da Avrupa Birliği, “Avrupa Yeşil Mutabakatı” yoluyla ekonomisini dönüştürecek yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini açıklarken, Erdoğan uluslararası ekonomideki diğer büyük oyuncuların yeşil bir dönüşüm için hedefler belirlemesi gerektiğini belirtti. sonraki dönemde ekonomilerinin

Genelgede, Avrupa Yeşil Anlaşması ile AB politikalarında öngörülen değişikliklerin uluslararası ticaret ve ekonomideki dönüşüme paralel olarak büyük önem taşıdığı vurgulandı. Türkiye’nin ülke ekonomisinin lokomotifi olan ihracatta rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi açısından Türkiye’nin 2023 yılı kalkınma hedeflerine ve Türkiye ile Gümrük Birliği kapsamında kurulan ileri ekonomik entegrasyon ile küresel ekonomiye katkısına değinildi. Avrupa Birliği geliştirilecektir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulmanın üstesinden gelmek için AB anlaşması, bloğu modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürerek, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu ve kaynak kullanımından ayrıştırılmış ekonomik büyüme sağlamaya hazırlanıyor.

READ  Türkiye, COVID-19 vakaları azaldıkça daha fazla kilitlenmeyi düşünüyor

27 AB üye ülkesinin tamamı, AB’yi 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıtaya dönüştürmeyi taahhüt etti ve bu hedefe ulaşmak için emisyonları 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltma sözü verdi.

Eylem Planı, Türkiye’nin sürdürülebilir, kaynakları verimli kullanan ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkıda bulunurken, AB Şartı’nda yer alan değişikliklere uyum için bir yol haritası sunarken, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği”.

Bu arada, çalışma grubuna yardımcı olmak için ihtiyaç halinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları (STK), meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı uzmanlaşmış çalışma grupları da oluşturulabilir.