Şubat 29, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Suudi Arabistan liderliğindeki G-20 ekonomileri üçüncü çeyrekte %3,3 büyüdü

Suudi Arabistan liderliğindeki G-20 ekonomileri üçüncü çeyrekte %3,3 büyüdü

bu 20 büyük ekonomiden oluşan bir grup 2022’nin üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan liderliğinde, yüksek petrol fiyatlarının Körfez devletinin büyümesini desteklemesiyle yıllık bazda yüzde 3,3 genişledi.

bu Krallığın gayri safi yurtiçi hasılasıEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Türkiye, Eylül ayının sonuna kadar olan üç ayda yıllık yüzde 9,3 büyüdü.

Dünya petrolünün üçte ikisinin referans noktası olan Brent ham petrolü, Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından 14 yılın en yüksek seviyesi olan varil başına 140 dolara yükseldi. Ham Petrol bu yıl kazanımlarının çoğundan vazgeçmiş olsa da, Çin’deki petrol talebindeki toparlanmaya ilişkin iyimserlikle fiyatlar bir kez daha 80$ seviyesine yaklaşıyor.

Suudi Arabistan ekonomisi 2022’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 büyüdü. ön tahminlerEn son hükümet istatistikleri, hem petrol hem de petrol dışı faaliyetlerde keskin bir artış gösterdi.

Arap dünyasının en büyük ekonomisinde Eylül ayının sonuna kadar olan üç aylık dönemdeki büyüme, Arap dünyasındaki büyümeden daha yüksekti. Üçüncü çeyrekte yüzde 8,6 Genel İstatistik Kurumu’nun (ajanslar) en son verilerine göre, Ekim ayı sonunda yayınlanan flaş bir tahmin.

Ajans, Krallık’taki petrolle ilgili faaliyetlerin üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 14,2 arttığını ve petrol dışı faaliyetlerin GSYİH’yı yıllık bazda yüzde 6 artırdığını söyledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün verileri, 2022’nin ikinci çeyreğine kıyasla Suudi Arabistan’ın üretiminin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 arttığını gösterdi.

Veriler, onları yıllık bazda yüzde 5,9 ile Avustralya ve Endonezya’nın, yüzde 5,7 ile Hindistan’ın, yüzde 4,3 ile Meksika’nın ve yüzde 4 ile Türkiye’nin izlediğini gösterdi.

G20 ülkelerinin GSYİH’si dünya ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor ve küresel ekonomide lider konumunda. OECD ülkelerinin GSYİH’si küresel ekonominin yaklaşık yüzde 45’ini oluşturuyor.

READ  Uygur işadamına Türkiye ile bağlantıları nedeniyle 17 yıl hapis cezası - Radio Free Asia

Çeyrek bazında G-20 bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla, ikinci çeyrekte yüzde 0,3 daraldıktan sonra 2022’nin üçüncü çeyreğinde geçici tahminlere göre yüzde 1,3 arttı.

Üçüncü çeyrekte G20 bloğundaki toparlanma, esas olarak, ülkenin en katı Covid-19 kilitlenmelerinden bazılarının başladığı Çin’deki toparlanmayı yansıtıyor.

Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası, 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 2,7 küçüldükten sonra üç ayda bir yüzde 3,9 büyüdü.

OECD, ABD ekonomisinin de net ihracatın etkisiyle bir önceki çeyrekte yüzde 0,1 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 büyüyen gayri safi yurtiçi hasıla ile toparlandığını söyledi.

Çin ve ABD birlikte, üçüncü çeyrekte G20 bölgesindeki yüzde 1,3’lük büyümenin beşte dördüne katkıda bulundu.

GSYİH büyümesi de Güney Afrika’da (yüzde 1,6) ve Hindistan’da (yüzde 0,8) çeyreklik bazda toparlandı.

G20 bölgesinin tamamındaki toparlanmaya rağmen, Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Japonya ekonomisi yüzde 0,2, İngiltere yüzde 0,2 ve Türkiye yüzde 0,1 küçüldü.

GSYİH büyümesi, kalan sekiz G20 ekonomisinde üçüncü çeyrekte ivme kaybetti ve göreli olarak en büyük yavaşlama Brezilya’da yaşandı (önceki çeyrekteki yüzde 1’lik büyümeye kıyasla yüzde 0,4).

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne göre yavaşlama Avustralya, Kanada, Endonezya ve Meksika’da üçer aylık bazda daha ılımlı oldu.

2022’nin üçüncü çeyreğinde, G20 bölgesindeki GSYİH, pandemi öncesi seviyeyi (2019’un son çeyreği) yüzde 6 aştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, tarihi dizi incelemelerinin ardından İngiltere’nin henüz pandemi öncesi seviyeye ulaşmayan tek G20 ülkesi olduğunu söyledi.

On iki G-20 ülkesi de dahil olmak üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nı oluşturan 38 ülkede GSYİH büyümesi çeyreklik bazda yüzde 0,4 ile zayıf kaldı.

Güncelleme: 13 Aralık 2022 14:21