Ekim 1, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Gizemli Hypatia taşı, Tip Ia süpernovasının en eski kanıtını barındırıyor olabilir.

yakınlaştır / Küçük bir madeni paranın yanında Hypatia taşından küçük örnekler. Nadir Tip Ia süpernovaları, evrendeki en enerjik olaylardan bazılarıdır. Araştırmacılar, güneş sistemimizdeki veya Samanyolu’ndaki hiçbir şeye benzemeyen, Hypatia taşında 15 elementten oluşan tutarlı bir model buldular.

Jan Kramers

1996 yılında, Ali A. Barakat adlı bir arkeolog Mısır çölünde saha çalışması yaparken şimdi Hypatia Taşı olarak bilinen (İskenderiyeli Hypatia’dan sonra) olağandışı parlak siyah bir çakıl buldu. Son birkaç yılda yapılan araştırmalar, taşın dünya dışı varlıklardan geldiğini gösteriyor. Göre son kağıt Icarus dergisinde yayınlanan Stone’un babasının cesedi, muhtemelen ender bir Tip 1 süpernova patlamasının ardından doğdu.

Hypatia taşı, Mısır’ın güneybatısında, Libya Çölü Camı olarak bilinen, aşırı bir yüzey ısıtma olayından kaynaklanan ve büyük olasılıkla bir göktaşı olan bir bölgede bulundu. Hypatia taşı da bu çarpışmadan gelmiş olabilir, ancak son kanıtlar kuyruklu yıldızın ana gövde olabileceğini düşündürüyor.

Johannesburg Üniversitesi’nden Jan Kramers ve birkaç meslektaşı uzun yıllardır Hypatia taşını araştırıyor. Kramers, Hypatia taşının iç yapısını bir meyveli keke benzetti: çakıl taşının büyük kısmını (karışık matrisler) oluşturan zayıf karıştırılmış bir macun, kiraz ve fındıkları temsil eden taş kapanımlarında bulunan mineral tanecikleri ile. Taşın çatlaklarındaki ikincil malzemeleri, meyveli kekin içindeki çatlakları serpen una benzetmiştir.

2013 yılında Kramers ve meslektaşları bulgularını yayınladılar. kimyasal analiz Bu, taşın kuyruklu yıldızın bir parçası olduğuna dair güçlü kanıtlar sağladı. Bu analiz şaşırtıcı bir öneriydi çünkü Dünya’da bulunan kuyruklu yıldız parçalarının çoğu, üst atmosferde veya Antarktika buzunda gömülü olan mikroskobik toz parçacıklarıdır. Kuyruklu yıldız hipotezi, taşta, yaklaşık 28.5 milyon yıl önce kuyruklu yıldızın Mısır üzerinde patlaması sırasında meydana gelen çarpışmada oluşmuş olan mikroskobik elmasların varlığını açıklıyor. (Belki de taşın parçalanmadan yere ulaşabilmesinin sebebi bu minik elmasların varlığıdır)

READ  Rus film ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonunda çekim yaptıktan sonra güvenli bir şekilde geri döndü

Bununla birlikte, 2015 yılında diğer araştırma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar, soy gazların ve nükleer sondanın analizlerine dayanarak, taşın kaynağı olarak bir kuyruklu yıldız veya göktaşı varlığını dışladı. Mineral matris, bilinen göktaşlarının bileşimine benzemez: örneğin, çok miktarda karbon ve az miktarda silikon içerir. Öyleyse, Dünya’dan gelmediyse ve tipik bir kuyruklu yıldız ya da göktaşı parçası değilse, nereden geldi?

3 gr Hypatia taşı örneği.
yakınlaştır / 3 gr Hypatia taşı örneği.

Romano Serra

Kramerler ve diğerleri 2018 Mikro Metal Analizi matrisin ayrıca yüksek konsantrasyonda poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) – yıldızlararası tozun ana bileşeni – ve bu mikroskobik elmasları içerdiğini ortaya çıkardı. Tahıl, alüminyum, gümüş iyot, fosfit, silisyum karbür ve ayrıca çok az demir içeren bir nikel-fosfor bileşiğinden oluşur. İkincisi, genellikle kayalık gezegenlerin çoğunu oluşturan unsurlardır. Buna dayanarak, Kramers ve meslektaşları Hypatia taşının güneş sistemimiz oluşmadan önce uzayda bulunan malzemeyi içerdiğini öne sürdüler.