Haziran 14, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Yunanistan ve Kıbrıs, artan gerilim konuşmasında Türkiye’nin izinden gitmeyecek | baba

Yunanistan ve Kıbrıs, artan gerilim konuşmasında Türkiye’nin izinden gitmeyecek |  baba

LEFKOŞA, Kıbrıs (Associated Press) – Yunanistan ve Kıbrıs liderleri, Cuma günü Türkiye cumhurbaşkanının giderek artan düşmanca söylemleri arasında komşu Türkiye ile olan gerilimi sakinleştirmeye çalıştılar ve bu tür konuşmaya en iyisinin “sessiz ve dengeli kararlılıkla” karşılanabileceği konusunda ısrar ettiler.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, yaklaşımı Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutarken gerilimi azaltmak için en uygun yaklaşım olarak nitelendirdi.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAm “%96 5676?d6@7 vC6646 2?5rJACFD 282:?DE H9:496G6C C6G:D:@?:DE E6?56?4:6D:D:?E6C?2E:@?2==2H[ @FC DEC@?8 2==:2?46D 2?5 @FC >6>36CD9:A 😕 E96 tFC@A62? 72>:=J[ 2?5 H:E9 42=> 56E6C>:?2E:@? 2?5 4@>A@DFC6 H6 H:== 2=H2JD 4@F?E6C H9:496G6C C96E@C:4 6I4665D AC@A6C 5:A=@>2E:4” 3@F?52C:6D[” |:ED@E2<:D D2:5 5FC:?8 2 >66E:?8 H:E9 rJAC:@E !C6D:56?E }:4@D p?2DE2D:256D]k^am

kAm “x DFC>: D6 E92E E9: D 2AAC @ 249: D:? E96 6? 5 E96 4 @ CC64E @? 6 2? 5 E92E H6 H: == D? C6EFC? E @ 42 => 6C H2E6CD[ 2=H2JD <66A:?8 @A6? 492??6=D @7 4@>>F?:42E:@? E92E 😕 >J G:6H D9@F=5 ?6G6C 4=@D6[ 6G6? F?56C E96 >@DE 5:77:4F=E 4:C4F>DE2?46D]”k^am

kAm%fc <6j2? 5 vC6646 92G6 2 = @? 8 9: DE @ CJ @ 7 5: DAFE6D @ G6C 2 C2? 86 @ 7: DDF6D[ :?4=F5:?8 >:?6C2= 6IA=@C2E:@? :? E96 62DE6C? |65:E6CC2?62? 2?5 2?5 C:G2= 4=2:>D :? E96 p6862? $62]k^am

kAm %96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 92G6 2 = D @ 366? 2E@55D@G6C6E9?:42 == J5:G:565 rJACFD H9:49%FC <6J 5 @ 6D؟ 'E C64 @ 8؟: K6 2D 2 DE2E6]xE 4 = 2:> D > F49 @ 7 E96: D = 2? 5? 2E: @? ‘D @ 77D9 @ C6 64 @? @>: 4K @? 6H96C6? 2EFC2 = 82D 56A @D: ED 92G6 366? 5: D4 @ G6C65]k^am

kAmrJACFD H2D DA =: E:? `hfc H96? %FC <6J:؟ G2565 7 @ == @ H:؟ 8 2 4 @ FA 2:> 😕 8 2E F?: @? H: E9 vC6646]~? =J%fc<6J C64@8?:K6D %2fc<:D9 rJAC:E 564=2C2E:@? @7:? 56A6? 56? 46:? E96: D = 2? 5'D? @CE96C? E9: C5]k^am

READ  Aamir Khan, #BoycottLaalSinghChaddha trendlerine nasıl tepki verdi?

kAmvC66 <\%FC<: D9 E6? D: @? D DFC865 = 2DE H66 <: D9! C6D: 56؟ E # 646A٪ 2JJ: A tC5 @ 82؟ H2C؟ 65 vC6646 E @ 56>: =: E2C: K6: ED: D = 2? 5D:? E96 p6862?[ D2J:?8 96 H2D “?@E ;@<:?8]“w6 DA @<6 5FC:? %8 YP <: D9>: =: E2CJ 6I6C4: D6D? 62C E96: D = 2? 5D[ :?4=F5:?8 2? 2>A9:3:@FD =2?5:?8 D46?2C:@]k^am

kAm%968 @G6C?>6? E:? p? <2C2 D2JD pE96؟ D 92D 3F: = E 2>: =: E2CJ AC6D6? 46 @? E96 p6862? : d = 2? 5 gün:? G: @ = 2E: @? @7 a_E9 46? EFCJ EC62E: 6D E92E 46565 E96: D = 2? 5D E @ vC6646 27E6C 2 = @? 8 A6C: @5 @7 @44FA2E: @? 3J%FC[ 3J xE2=J]k^am

kAmvC6646 4 @ F? E6CD E92E E96: D = 2? 5d? 665 5676? D6D 8: G6? E9C62ED @7 H2C 7C @>%FC <6J[ H9:49 92D }p%~’D D64@?5\3:886DE >:=:E2CJ 2?5 >2:?E2:?D 2 =2C86 =2?5:?8 7=66E @? :ED p6862? 4@2DE]k^am

kAm$E2E6s6A2CE>6? E $ A @ <6D> 2? } 65 c: 46 @? %9FCD52J FC865 E96}p%~2==:6D E@C6D@=G6 5:776C6? 46D 5: A = @> 2E: 42 == J 2? 5 E @ “2G @: 5 2? J C96E @ C: 4 E92E 4 @ F = 5 7FCE96C C2: D6 E6? D: @? D]” k^Am

kAm% 96 vC66 <2? %5 YP <: D9 5676؟ D6>❓ DE6CD > 6E @? E96 D: 56 =:? 6D @ 7 2} p% ~> 66E:? %8 9FCD52J:? 2? 677 @ CE E @ E2 =

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.