Mayıs 28, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye ekonomik reform için bir eylem planı açıkladı

İstanbul

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ülkenin ekonomik reform eylem planını Salı günü geç saatlerde açıkladı.

Eylem planı, kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finans sektörü, cari açıklar, istihdam, kurumsal yönetişim, yatırım teşvikleri, iç ticareti kolaylaştırma, rekabet ve piyasa kontrolü dahil olmak üzere 10 ana başlık altında çeşitli önlemler içermektedir.

Bakanlığın eylem planı ayrıntılı önlemleri ve takvimi kapsıyor.

Planda öngörülen tüm tedbirler Mart 2023’e kadar uygulanacak.

Bu ayın başlarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir ekonomik reform paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Kamu Maliyesi

Plan kapsamında harcama disiplini sağlanacak, kamu borç yönetimi güçlendirilecek ve vergi düzenlemeleri basitleştirilecek.

Öngörülebilirliği artırmak için yatırımcıya uygun adımlar atılacak ve kamu ihale ihaleleri belirlenecektir.

Kamu ve özel sektör işbirliğine yönelik çerçeve kanun çıkarılacak ve kamu iktisadi kurumlarında reform yapılacaktır.

Fiyat istikrarı

Ülke, eylem planına uygun olarak Haziran 2021’den itibaren bir Fiyat İstikrarı Komitesi kuracak.

İklim, hastalık ve hasat kaynaklı fiyat dalgalanmalarını önlemek için erken uyarı sistemi kurulacaktır.

Gıda israfı ve israfı azaltılacaktır.

finans sektörü

Plan kapsamında bankacılık sektöründeki varlık kalitesi iyileştirilecek ve varlık yönetimi şirketlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

Devlet, faize dayalı olmayan finansal sistemi ve finansal sektörün kurumsal yapısını güçlendirmek için çalışacaktır.

Cari açık

Yapısal cari açık azalacak.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın Aralık 2021 itibarıyla ülkede rekabetçi, yenilikçi ve sağlam bir sağlık endüstrisi geliştirdiği tespit edilecektir.

Ülke ayrıca, yeni gelişen teknolojilerde yerel yetenekleri güçlendirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve Aralık 2021’den itibaren küresel rekabet gücü kazanmak için Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığını da kuracak.

Türkiye, uluslararası standartlara göre mineral ve değerli taş pazarı oluşturacak. Ülke, sektörün yeşil dönüşümünü destekleyecek ve ihracatçılarının rekabet gücünü artıracaktır.

READ  Katar ve Türkiye: Güçlü siyasi ittifaklar ve iddialı ekonomik hedefler

İşe Alma

İstihdam teşvikleri gözden geçirilecek ve istihdam finansmanı olanakları sağlanacaktır.

Genç istihdamını ve iş gücü kalitesinin artırılmasına yönelik adımlar atılacaktır.

Yeni neslin çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak ve işgücünün gelecekteki işlere geçişi hızlandırılacaktır.

Kurumsal Yönetim

Finansal İstikrar Komitesi, piyasaları derinleştirmek ve tasarrufları artırmak için Haziran 2021’den itibaren kurulacak.

Ülke, Haziran 2021’den itibaren Ekonomik Koordinasyon Komitesi’ni de oluşturacak. Komiteye Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek ve ülkedeki orta vadeli programın, yıllık programın ve kalkınma planının koordinasyonunu ve başarısını sağlayacak.

Kurumsal yapılar güçlendirilecektir.

Yatırım teşvikleri

Özel sektör yatırımlarını korumak için kanun çıkarılacak.

Sübvansiyon ve teşvikli devlet yatırım sistemi yeniden düzenlenecek.

İç ticareti kolaylaştırmak

Ülke, iyi işleyen ve adil bir tedarik zinciri sağlamak için iç ticareti kolaylaştırmak ve perakende ticarette haksız faaliyetleri önlemek için adımlar atacak.

Daha şeffaf, verimli ve profesyonel bir yönetim yapısının sağlanması için kooperatiflerde düzenlemeler yapılacaktır.

Rekabet gücü

Dijital pazarları düzenlemek ve sağlıklı rekabeti sağlamak için bir kanun tasarısı hazırlanacak.

Dijital platformlarda depolanan verilerin rekabetin kısıtlanmasını veya kötüye kullanılmasını önlemek, dijital pazarlarda rekabetçi ve adil bir ortam sağlamak için önlemler alınacaktır.

Piyasayı izleyin

Piyasadaki çeşitli mekanizmaları standartlaştırmak için bağımsız bir Market Watch Corporation kurulacak.

Şirket, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketici için asgari güvenlik gerekliliklerini karşılamayan ürünlerin piyasaya arzını engelleyecektir.

AA Haber Yayın Sistemi (HAS) abonelerine sunulan haberlerin Anadolu Ajansı web sitesinde özet olarak sadece bir kısmı yer almaktadır. Abonelik seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.