Mayıs 29, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye: Büyüme Yönlerinde Değişiklik Yok | patlatmak

Türkiye: Büyüme Yönlerinde Değişiklik Yok |  patlatmak

Özel tüketim, devlet tüketimi ve brüt sabit sermaye oluşumunun desteğiyle, Türkiye GSYİH ilk çeyrekte yıllık bazda %4,0 büyüyerek, %3,9’luk piyasa beklentisinin üzerinde (%3,6 olan çağrımıza karşı). İhracat yine sıkıcıydı.

1Ç GSYİH, mevsimsel düzeltmelerin ardından %0,3’lük çeyrek bazda büyümeye çevrildi ve 4Ç’deki %0,9’luk nispeten güçlü okumayla karşılaştırıldığında bir miktar ivme kaybı gösterdi. Devam eden bu mütevazı performansın nedeni, 1) depremlerin etkisini yansıtan 2020’nin son çeyreğinden bu yana en yavaş büyüme oranını gören hanehalkı tüketimindeki düşüş ve 2) devlet harcamaları negatife dönerken hisse senetlerinin manşet orana olumlu katkı yapması ve yatırım iştahı güçlü kaldı.

Çeyreklik Büyüme (%, Yıllık)

Kaynak: TÜİK, ING

Harcamaların kırılımına bakıldığında, özel tüketimin yıllık %16,2’lik büyüme oranıyla güçlü ivmesini sürdürdüğünü görüyoruz. GSYİH büyümesine +10,8 puan katkıda bulunan ana itici güç oldu. Döviz kurundaki istikrar, tüketici güveninde devam eden iyileşmeye bağlanabilir ve bu da tüketimde güç olduğuna dair kanıt sağlar.

Yatırım iştahı açısından bakıldığında, 2018 yılındaki finansal dalgalanmalardan bu yana genel olarak zayıf seyreden inşaat yatırımı, dördüncü çeyrekte pozitife döndükten sonra ilk çeyrekte düşük tek haneli büyüme kaydetti. 2019’un sonlarından bu yana güçlü bir seyir izleyen makine ve teçhizat, 4Ç’de önemli bir ivme kaybı yaşayarak sadece %2,3’lük bir yıllık büyüme kaydettikten sonra, %8’lik sağlıklı bir yıllık büyüme kaydetti. Buna göre, ilk çeyrek yatırım büyümesi yıllık %4,9 oldu ve manşet orana 1,2 puan katkı sağladı.

Diğerlerinin yanı sıra: i) Son yedi çeyrektir büyümeye pozitif katkı yapan kamu tüketimi yıllık bazda %5,3 artmaya devam ederek ilk çeyrekteki büyümeyi 0,7 puan artırdı. Bu, aynı dönemde faiz dışı fazladan 2022’ye kadar 1Ç’de büyük bir faiz dışı açık ile devam eden faiz dışı harcama artışına yansıdı. ii) envanter yaratımı büyümeden 5,9 puana yavaşladı ve son olarak, iii) net ihracat manşetleri çekmeye devam etti. Büyüme -2,8 puan geriledi. Bu, Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki zayıf büyüme görünümünün ortasında ithalat ve negatif ihracat artışına bağlanıyor.

Sektörel bir kırılımda, sanayi üretim verilerine göre sanayi, 1Ç büyümesinden -0,1 puan düşerek, bir engel teşkil etti. Pozitif faktörler arasında hizmetler bir kez daha en büyük katkıyı sağlayarak ilk çeyrek performansını 3,0 puana yükseltti ve onu 0,6 puanla finansal hizmetler izledi.

Büyümenin Etkenleri (ppt katkısı)

Kaynak: TÜİK, ING

1Ç GSYİH için büyüme itici güçleri, yani güçlü tüketim talebi ve hükümet harcamaları, son çeyreklerde olduğu gibi aynı kaldı. Öte yandan, ikinci çeyreğe ilişkin ön göstergeler, GSYİH büyümesindeki artışın ilk çeyreğe göre hızlandığına işaret ediyor. Bu göstergeler, çıktıda devam eden güçlenmeyi yansıtan ve bu yılın başlarındaki depremlerin artık verileri etkilemeyeceğine dair sinyaller veren reel sektör güveninin en son yayınlarını ve Kapasite Kullanım Oranını (KKO) içerir. PMI ilk çeyrek ortalamasına göre daha da iyileşirken, perakende satışlar, inşaat ve hizmetlere yönelik güven göstergeleri daha da iyileşti. İlk yarıdaki büyüme beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, mevcut makro göstergeler ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ediyor. Bu bağlamda, seçimlerden sonra yeni bir Ekonomi Yönlendirme Komitesi’nin atanması ve politika yönüne ilişkin yönlendirme, görünüm için kilit öneme sahip olacaktır.