Şubat 28, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Temel eğitimde demokratik kültürün teşviki: Türk çocuklarının Arnavutluk’a çalışma ziyareti

Temel eğitimde demokratik kültürün teşviki: Türk çocuklarının Arnavutluk’a çalışma ziyareti

“Türkiye’de Temel Eğitimde Demokratik Kültürün Teşvik Edilmesi”* projesi kapsamında, Türkiye projesinin 10 pilot bölgesinden 22 ortaokul öğrencisine, 10 öğretmen ve T.C. 16-20 Mayıs 2022’de Arnavutluk’a bir çalışma ziyareti sırasında Demokratik Kültür için Referans Yeterlilikler (RFCDC) çerçevesine dayalı faaliyetlere katılın.

Çalışma ziyareti, “Arnavutluk’ta Demokratik Vatandaşlık Eğitiminin Teşvik Edilmesi” projesi ile işbirliği içinde düzenlendi**. Bu çalışma ziyaretinin amacı, katılımcıları Arnavutluk’ta ilk ve orta öğretimde (4-9. sınıflar) kullanılan tüm okul modelini ve demokratik okul uygulamalarını tanıtmak ve her iki ülkeden deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmaktı. Grup tartışmalarının yanı sıra spor, dans ve sanatsal performanslar, değeri anlamanın yanı sıra farklı bir kültürden ve farklı bir dil konuşan akranlarla işbirliğinin zorluklarını öğrenmeye olanak sağladı. Grup ayrıca ülkeyi ve geleneklerini keşfetmeyi başarırken, Arnavut okulları onları çok kültürlü bir okulun gerçek ruhu içinde ağırlamaya hevesliydi.

Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı’na yaptıkları ziyarette ziyaretçiler, Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandı. Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Efes Koshi, temiz ve sağlıklı bir çevre insan hakkını geliştirmek için Turizm ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılan çabaları vurgulayarak, okul çocuklarının kalbine yakın bir konu olan çevre ve sürdürülebilirlik konusunu tanıttı. Ek olarak, şunları söyledi: “Bunun gibi deneyimleri paylaşmak, kapsayıcılığı, vatandaşlığı, eğitimi ve barışı teşvik etmeye yardımcı olduğu için öğrenciler için çok faydalıdır.“. Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Danışmanı Metin Bulut Ayrıca iki ülke arasındaki verimli işbirliğinin altını çizen bir açılış konuşması yaptı. Hem Türk hem de Arnavut çocuklar, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir tüketiminin sağlanması konusunda okullarında düzenledikleri etkinliklerden bazılarını yetkililere ve temsilcilere sundular. Türk heyetini de karşıladı. Avrupa Konseyi Tiran Ofisi Başkanı Sn. Goeta Gotzko ve Tiran Binbaşı Yardımcısı Bayan Keti Larassi.

READ  Van Gölü'ndeki su altı peribacaları »Expat Guide Turkey

Ayrıca, katılımcılar Ulusal Öğrenci Parlamentosu temsilcilerinin yanı sıra Arnavut milletvekilleri, Ulusal Parlamento temsilcileri ve Parlamento Grubu üyeleri ile de görüştüler.”Çocukların arkadaşlarıÇocuk haklarının her alanda korunmasını sağlamak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kilit aktörler arasında yapıcı bir diyalog kurmayı amaçlayan projedir.

Ziyarette ayrıca RFCDC’nin okullarda en iyi nasıl uygulanabileceği ve bu özel etkinliğin bir demokrasi kültürünü nasıl geliştirebildiği, çocukların empati, çeşitlilik, işbirliği, ekip çalışması ve sivil bir zihniyetin önemi konusunda daha fazla farkındalık kazanmalarına nasıl yardımcı olabileceği üzerine düşünceler de yer aldı. , diğerleri arasında ve onlar için neyin önemli olduğunu tartışabildiler ve eleştirel düşünebildiler ve okulda yaşayan demokrasi tam olarak doğru.

* Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilen “Temel Eğitimde Demokratik Kültürün Teşvik Edilmesi” projesi TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

** “Arnavutluk’ta demokratik vatandaşlık eğitiminin teşvik edilmesi” projesi Avrupa Konseyi tarafından uygulanmakta ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finanse edilmektedir.