Haziran 14, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Hayatın birçok kökeninin yeni teorisi

Dünyadaki yaşamın tarihi, genellikle dört milyar yıllık bir röle alevine benzetilmiştir. Zincirin başında yanan bir meşale, hayat boyu aynı formda geçmeye devam ediyor. Peki ya hayat, bağımsız kökenlerden ortaya çıkan, yakından ilişkili bir organ olan gözün analojisiyle daha iyi anlaşılırsa? Ya yaşam sadece bir kez değil, bağımsız olarak birkaç kez evrimleşmişse?

yılında yayınlanan yeni bir makalede Moleküler Evrim DergisiSanta Fe Enstitüsü’ndeki araştırmacılar Chris Kempes ve David Krakauer, tüm yaşam formlarını öğrenmek için yeni bir teorik çerçeve geliştirmemiz gerektiğini savunuyorlar.

Üç katmanlı çerçevelerinde, Kempes ve Krakouer araştırmacıları, önce yaşamın mümkün olabileceği maddenin tüm alanını düşünmeye davet ediyor; ikincisi, olası yaşamın varlığını sınırlayan kısıtlamalar; Üçüncüsü, adaptasyonu sağlayan iyileştirme süreçleri. Genel olarak çerçeve, yaşamı uyarlanabilir bilgi olarak kabul eder ve yaşamın merkezi süreçlerini yakalamak için hesaplama analojisini benimser.

Yaşamın gözü açıklaması

Ya yaşam, bağımsız kökenlerden evrimleşmiş yakınsak bir organ olan göz benzetmesiyle daha iyi anlaşılsaydı?

Hayata yeni çerçeveden baktığımızda birçok önemli olasılık ortaya çıkıyor. İlk olarak, yaşam birçok kez ortaya çıkar – bazı belirgin uyarlamalar aslında “sadece bir adaptasyon değil, yeni bir yaşam biçimidir” diye açıklıyor Krakouer – ve geleneksel tanımların izin verdiğinden çok daha geniş bir biçimler yelpazesine bürünüyor.

Kültür, aritmetik ve ormanlar bu çerçevede hayatın tüm formlarıdır. Kemps’in açıkladığı gibi, “İnsan kültürü, tıpkı çok hücreli organizmaların tek hücreli organizmaların maddesi üzerinde yaşadığı gibi, beynin özü üzerinde yaşar.”

Araştırmacılar bireysel organizmaların yaşam özelliklerine odaklandıklarında, genellikle organizmaların yaşamlarının birincil materyalleri olarak tüm ekosistemlere ne ölçüde bağlı olduğunu ve ayrıca bir yaşam sisteminin aşağı yukarı nasıl olabileceğini görmezden gelirler. Kempes-Krakauer çerçevesinde ise, tersine, başka bir çıkarım ortaya çıkar: yaşam, ikili bir fenomen olmaktan çok bir süreklilik haline gelir. Bu bağlamda, yazarlar, yaşamı nicel olarak bir spektruma yerleştiren çeşitli yeni çabalara işaret ediyor.

READ  Halk sağlığı yetkilileri, veri görüntüsünde Dane County'nin daha az aşılanmış bölümlerinin çoğunu ortaya koyuyor

Kempes ve Krakauer, yaşamın ilkelerine daha geniş bir açıdan bakarak, yaşam araştırmaları için daha verimli teoriler üretmeyi umuyorlar. Krakauer, yaşam formlarını bulmak için daha net ilkeler ve yeni ilkelerden ortaya çıkan yeni bir potansiyel yaşam formları seti ile sadece yaşamın ne olduğunu açıklığa kavuşturmakla kalmayacak, aynı zamanda “yaşamı bulmak için cihazlar inşa etmek, yaratmak için daha donanımlı olacağız” diye açıklıyor. laboratuvarlarda ve yaşam hakkında bilgi edinmek için.” Gördüğümüz hayatı ne derece yaşadığınızdır.

Referans: “Çoklu Yaşamın Çoklu Yolları” Christopher B. Kemps ve David C. Krakauer, 12 Temmuz 2021, Buradan ulaşabilirsiniz. Moleküler Evrim Dergisi.
DOI: 10.1007/s00239-021-10016-2