Haziran 22, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Hanehalkı harcamaları 2023’te Türkiye’nin hanehalkı bütçesine yön verdi

Hanehalkı harcamaları 2023’te Türkiye’nin hanehalkı bütçesine yön verdi

Duvar İngilizce

2023 yılı itibarıyla konut ve kira harcamaları toplam tüketim harcamalarının yüzde 23,9’unu oluşturdu. Hanehalkı Bütçe Anketi Devlet tarafından işletilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sonuçları.

Bunu yüzde 21,9 ile konut giderleri, yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Sigorta ve finansal hizmetler yüzde 0,8, eğitim hizmetleri yüzde 1, eğlence, spor ve kültür hizmetleri yüzde 1,9 oldu.

Hanehalkı tüketim harcamalarının harcama kategorilerine göre dağılımını (%) gösteren grafik TÜİK’in raporundan alınmıştır.

2023 yılında ortalama aylık tüketim harcaması hane başına 24 bin 383 lira, kişi başına ise 12 bin 521 lira oldu.

Tüketim harcamalarının yüzde 20’lik gruplara göre dağılımı, gelire göre katmanlandırılarak analiz edildi; En alt gelir grubundaki yüzde 20’lik kesimdeki hanelerin harcamalarının yüzde 36,6’sı gıda ve alkolsüz içeceklere, yüzde 29,2’si konut ve kiraya, yüzde 8,8’i ulaşıma, yüzde 5,4’ü ise mobilya ve ev eşyalarına yapıldı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan haneler ise yüzde 28,3’ünü ulaşım giderlerine, yüzde 21’ini konut ve kira giderlerine, yüzde 14,5’ini yiyecek ve alkolsüz içecek giderlerine, yüzde 6,9’unu ise restoran ve konaklama hizmet giderlerine ayırdı.

Tüketim harcamalarının gelirlere göre dağılımını gösteren grafik TÜİK’in raporundan alındı.

2023 yılında tüketim harcamalarının hane halkı büyüklüğüne göre dağılımına bakıldığında tek kişilik hanelerde konut ve kira harcamalarına yüzde 31,8, ulaşım harcamalarına yüzde 18,7, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise yüzde 16,3 pay ayrıldı.

Yedi ve daha fazla kişiden oluşan hanelerin harcamalarının yüzde 30,2’si gıda ve alkolsüz içeceklere, yüzde 19,9’u konut ve kiraya, yüzde 14,9’u ise ulaşım giderlerine yapıldı.

Dolayısıyla tek kişilik haneler, büyük hanelere göre bütçelerinin bir buçuk kat fazlasını konuta ve kiraya ayırıyor.