Mayıs 30, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Eserler üzerindeki manevi hakların devri – Telif hakkı

Eserler üzerindeki manevi hakların devri – Telif hakkı

Bu makaleyi yazdırmak için ihtiyacınız olan tek şey Mondaq.com’a kaydolmak veya giriş yapmaktır.

Telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır. (“IPL”)Ancak IPL’de telif hakkıyla ilgili net bir tanım yoktur. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından telif tanımı “Bireyin her türlü fikri çaba ile ürettiği ürünler üzerinde yasal haklar.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere telif hakkı, özgün haliyle görünen ve eser sahibinin özelliklerini yansıtan eserler için düzenlenen yasal bir haktır. Bu bağlamda telif konusu eser olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir telif hakkının var olabilmesi için öncelikle eserin var olması gerekir.

IPL’ye göre iş şu şekilde tanımlanır: “Sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eseri sayılan her türlü sanat fikri ve ürünü.”. Bu tanıma uyan ve yukarıdaki özellikleri taşıyan ve yine yaratıcı bir çaba ile üretilmiş ürünler eser olarak değerlendirilecektir.

Oluşturulan veya üretilen eserin tüm hakları, o eseri oluşturan eser sahibine aittir. Öte yandan telif hakkı, söz konusu eserle ilgili çeşitli hakları garanti altına alarak eser sahibine belirli haklar sağlamaktadır. Bu haklar, sınırlı sayı ilkesi ile belirlenen mali, manevi ve diğer haklardır.

Mali haklar, çalışmaktan ekonomik kazanç sağlayan haklardır. Eser sahibinin ekonomik bir kazanç elde etmesini ve mali haklar yoluyla eserden başkalarını yararlandırmasını önlemek için eser sahipliği verilir. Böylece mali hakların üçüncü kişilere devri mümkün olmaktadır. Mali hakların devri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yayınladığımız makaleye ulaşabilirsiniz. Burada.

Öte yandan, manevi haklar, (1) kamu malı üzerindeki hak, (2) eser sahibi olarak gösterme ve adını belirtme hakkı, (3) eserin değiştirilmesini önleme hakkı olarak sayılmaktadır. eser, (4) orijinal esere erişim hakkı, (5) sergileme hakkı ve (6) yok edilmesini önleme hakkı. manevi haklar Yazarın kendisi tarafından kullanılan devredilemez ve devredilemez haklaryazarın fikri ürünü ve aralarındaki ilişki nedeniyle.

READ  Türk dizisine bağlılık Hassan, yurtdışı film butiğini satıyor

Eser sahibinin yukarıda belirtilen manevi hakları, eser sahibinin yaratıcı çabası sonucunda ortaya çıktığı için eser sahibi ile eser arasındaki bağı korumak ve eser sahibinin özelliklerini taşıması amacıyla düzenlenmiştir. Bu bağlamda genel bir kural olarak eser sahibi manevi haklarını ancak hayattayken kullanır. Aktarılamazlık kuralı manevi haklar için geçerli olduğundan eser sahibi eser üzerindeki manevi haklarını geri alamaz ve/veya manevi haklarını devredemez.

Yazarın manevi hakları, IPL kapsamında yazarın ölümünden sonra yetmiş (70) yıl süreyle korunur. Bu yetmiş (70) yıl boyunca manevi haklar eser sahibinin varisleri tarafından kullanılabilir. Mirasçılar manevi hakların sahibi olmayacak; Sadece bu manevi hakları “kullanma” yetkisine sahiptirler. Manevi hakların eser sahibinin ölümünden sonra korunması, manevi hakları kişilik haklarından ayırır.

Eser sahibinin ölümü halinde, eseri kamuya açıklama ve eser sahibi olarak isim belirtme hakkının kime verileceğini IPL belirler. Manevi hakların kullanım şeklini veya kimler tarafından kullanılacağını eser sahibi önceden belirtmiş ise bu haklar eser sahibinin belirttiği kişiler tarafından kullanılır, mirasçılar veya üçüncü kişiler tarafından kullanılmaz. Ancak eser sahibinin böyle bir karar vermemesi halinde IPL hükümleri uygulanacaktır.

Manevi haklar devredilemeyeceğinden, eser sahibi her halükarda manevi hakların sahibi olacaktır ancak eser sahibi, yalnızca manevi hakların kullanılması için üçüncü bir kişiye yetki verebilir.

Manevi hakların devredilemezliğine ilişkin birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay’ın genel görüşü, manevi hakların devrinin mümkün olmadığı, sadece manevi hakları “kullanma” yetkisinin devredilebileceği yönündedir.

Bu makalenin içeriği, konuyla ilgili genel bir rehber sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzmanlardan tavsiye alınması tavsiye edilir.

Şununla ilgili popüler makaleler: Türkiye’den fikri mülkiyet

masumiyet nedir?

Keltie LLP’si

Patent, ülkeler tarafından yeni ve açık olmayan bir teknik yeniliğe yatırım yapmak için bir teşvik olarak verilen sınırlı süreli bir tekeldir. Patent sisteminin amacı, şirketlerin…

READ  We Are Here incelemesi - 10 yönetmen Captain Cook'u heyecan verici şekillerde ele alıyor | Sidney Film Festivali 2022

Kıbrıs’ın yeni telif hakkı yasası

Elias Nucleos & Partners LLC

Cyprus Mail, Doçent Aylin Zeybek’in bir makalesini yayınladı. Aileen’in makalesi, 1976 tarihli Fikri Mülkiyet ve İlgili Haklar Yasasında yapılan son değişikliklerden bazılarını araştırıyor…

SPC’ler için daha fazla dram

Çömlekçi Clarkson

“Kombine ürünler” için Tamamlayıcı Koruma Sertifikaları (SPC’ler) için uygunluk kriterleri konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (CJEU) daha fazla havale için aşama ayarlandı…