Haziran 21, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Dernek, vakıf ve birliklerin adi ortaklık, ortak girişim, federasyon ve ekonomik kuruluşlarının Veri Sorumlusu Siciline kaydına ilişkin bülten – Gizlilik

Türkiye: Dernek, vakıf ve birliklerin adi ortaklık, ortak girişim, federasyon ve ekonomik kuruluşlarının Veri Sorumlusu Siciline kaydına ilişkin bülten

Bu makaleyi yazdırmak için tek ihtiyacınız olan Mondaq.com’a kaydolmak veya oturum açmak.

25.06.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“yorum Yap”) iki reklam yayınla; Bunlardan biri, adi ortaklıkların, ortak girişimlerin ve konsorsiyumların Veri Sorumlusu Siciline kaydedilme zorunluluğu ile ilgilidir (“Kayıt“) ve dernek, kurum ve sendikaların ekonomik kurumlarının Sicile kayıt olma zorunluluğu.

  1. Sicile kayıt için ortaklık taahhüdü

İlgili mevzuat kapsamındaki şeffaflık ilkesi gereği, iş ortaklığı, birlik ve adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleşen veri işleme faaliyetlerine ilişkin detayların sicilde kamuya açıklanması önem arz etmektedir. Bu nedenle 06/09/2021 tarih ve 2021/569 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, ortaklığı oluşturan ortakların Sicile kayıt zorunluluğu bulunan ortakların, işlenen kişisel verilere ilişkin verileri girmeleri gerekmektedir Ortaklık faaliyetleri gibi kendi faaliyetleri kapsamında Sicile kayıtlı iken.

  1. Dernek, kurum ve sendikaların ekonomik kurumlarının bunları kaydetme yükümlülüğü

04/22/2020 Tarih ve 2020/315 Sayılı Kurul Kararı ile Değiştirilen 04/02/2018 Tarih ve 32/2018 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden dernek ve kuruluşlara istisna tanınmıştır. Türkiye’deki sendikalar, kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuata uygun olarak ve faaliyet amaçları doğrultusunda sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenen Sicile kayıt zorunluluğunun temel amacı, kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin işlemlerin şeffaflığının sağlanmasıdır. Ancak dernek, kurum ve birliklere istisna verilmesine ilişkin kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda; Dernek, vakıf ve birliklerin iktisadi işletmeleri için bu istisnanın uygulanması, ticari faaliyetlerinden dolayı gelir elde etme amacıyla uygun değildir.

Bu nedenle dernek, vakıf ve sendika iktisadi işletmelerinin veri işleme faaliyetlerini Sicil’de beyan etmeleri önemlidir.

READ  Yeni rezerv keşifleri Türkiye'yi birkaç altın üreticisi arasına yerleştirdi

Bu kapsamda, 06/09/2021 tarih ve 571/2121 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden;

  • den bir bölüm “Kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuata uygun olarak ve yalnızca faaliyet amaçları doğrultusunda işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, kurum ve sendikalar04/02/2018 Tarih ve 32/2018 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 04/22/2020 Tarih ve 315/2020 Sayılı Karar Değiştirilerek Okundu Olarak Değiştirilmiştir.Kişisel verileri sadece ilgili mevzuata uygun olarak ve sadece faaliyet amaçları doğrultusunda işleyen, Türkiye’de yerleşik, bağlı ekonomik kuruluşu olmayan dernek, kurum ve sendikalar “.
  • Kurul, kişisel verileri ilgili mevzuata uygun olarak ve sadece faaliyet amaçları doğrultusunda işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, kurum ve sendikaların iktisadi işletmelerinin Sicile kayıt edilmesinden sorumlu olduklarına ve sadece faaliyetlere ilişkin verileri girmeleri gerektiğine karar verdi. Bu iktisadi teşebbüsün Sicile tescili sırasında

Bu kapsamda, faaliyet alanlarında sınırlı faaliyette bulunan dernek, vakıf ve birlikler Sicile tescile tabi olmamakla birlikte, iktisadi işletmeleri Sicile tescile tabidir.

Bu makalenin içeriği, konuya genel bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzman tavsiyesi alınması tavsiye edilir.

Hakkında popüler makaleler: Türkiye’den Gizlilik

GDPR Uyumluluğu – Yeni Standart Sözleşme Maddeleri

ELVINGER HOSS PRUSSEN, halka açık bir limited şirket

4 Haziran 2021’de Avrupa Komisyonu, GDPR bağlamında aşağıdaki iki yeni standart sözleşme maddesi grubunu kabul etti (Yönetmelik 2016/679, GDPR):

Yeni SCC’ler: Bilmeniz gerekenler

Germaine Ronan Daly

4 Haziran 2021’de Avrupa Komisyonu, GDPR uyumlu kişisel verilerin aktarımı için yeni Standart Sözleşme Maddeleri veya SCC’ler (“Yeni SCC’ler”) yayınlamak için sabırsızlıkla beklenen kararını yayınladı…