Ağustos 8, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Yunanistan yüzlerce kişinin Türkiye’den denize girmesini engelliyor | baba

Yunan makamları, Yunan sahil güvenlik görevlilerinin, komşu Türkiye’den çeşitli gemilerle Doğu Ege Denizi’nde en az 590 göçmenin yasadışı yollardan ülkeye girişini engellediğini söyledi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, göçmenlerin bir dizi ayrı olayda Yunan sularına ulaşmadan önce tespit edilip geri dönen beş yelkenli yat ve dört şişme botta olduklarına inanıldığı belirtildi.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAmxE D2: 5 E96 = 2C86C G6DD6 = D 2C6 36 =: 6G65 E @ 92G6 366? A = 2???:? 8 E @ D2: = A2DE vC6646 E @ 76 == @ H tFC @ A62? &?: @? >6>36°C xE2 = J.[ [email protected][email protected]:?8 H92E 92D [email protected] 😕 C646?E J62CD :[email protected] 2 <6J D>F88=:?8 [email protected]]k^am

kAm%96 DE2E6>6? E D2: 5 E92E %FC <: D9 2FE9 @ C: E: 6D H6C6?E: 7: 65 E @ A: 4[ 2D E96J 925 DE2CE65 @77 [email protected]> %FC<6JVD [email protected]] xE D2: 5 E9C66 @ 7 E96 J249ED C6EFC? 65 E @ E96% FC <: D9 4 @ 2DE @ 7 E96: CH? G @ =: E: @?[ 2?5 2== E96 @E96C >:8C2?ED H6C6 6G6?EF2==J E2<6? 324< 3J %FC<:D9 [email protected]= G6DD6=D]k^am

kAmvC6646 C6> 2:? D2 > 2; @C56DE:? 2E: @? 7 @ C A6 @ A = 6 7 = 66:? 8 4 @? 7 =: 4E @ CA @ G6CEJ H9 @ D66 <2 36EE6C =: 76:? E96 t&]x? C646? E J62CD[ DEC:4E6C [email protected]=:4:?8 @7 vC6646VD 62DE6C? D62 [email protected] H:E9 [email protected]?8E:>6 C68:@?2= C:G2= %FC<6J 92D 5C2DE:42==J C65F465 E96 ?F>36CD[ H9:49 925 C624965 2 [email protected] @7 [email protected] ` >:==:@? [email protected]=6 :? a_`d]k^am

kAmwF>2? C: 89ED 8C @ FAD 2 – %5 FC <: D9 2FE9 @ C: E: 6D 92G6 C6A62E65 = J 244FD65 vC66 < @ 77: 4: 2 = D @ 7: == 682 == J D6? 5:? 8324 <6J 2DJ = F> \ D66 <6CD H9 @ 925 2 = C625J DF4466565:? 6? E6C:? 8 vC6646]pE96? D 56?: 6D E92E]k^ Am

READ  Türkiye takımı haberleri ve Portekiz karşısında beklenen kadro

k9C^m

kAmu @ == @ H p! ‘D 8 = @ 32 =>: 8C2E: @? 4 @ G6C286 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^>: 8C2E: @? Qm9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^>: 8C2E: @? k^2mk^Am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.