Eylül 22, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Yöre gençleri hindi avı atölyesinin tadını çıkardı | yerel spor

Geçen Cumartesi, Ulusal Vahşi Türkiye Federasyonu’nun (NWTF) Allegheny Sultans şubesinin ev sahipliğinde Oil City’deki Izaak Walton Ligi’nde düzenlenen hindi avı atölyesine 20’den fazla genç katıldı.

Yaşları 8 ile 14 arasında değişen gençler gruplara ayrıldı ve her biri tesisteki beş farklı istasyonu ziyaret etti. Farklı hindi türlerini ve her birinin yerini tanımayı öğrendiler. Ayrıca, hindi çağrısının nasıl kullanılacağı ve panjur ve tuzakların nasıl kurulacağını ve kullanılacağının yanı sıra av tüfeğinin nasıl güvenli bir şekilde ateşleneceğini de öğrendiler. Pennsylvania Oyun Komisyonu da gençlere eğitim için havalı tüfek kullanmayı öğretmek için hazır üyelere sahipti.

kAm “%96} (%u’D>: DD: @?: DE @24E 2D 2 4 @?D6CG2E: @? @C82?: K2E: @?2?5 7 @DE6C:?FC J @FE9 E92E = @G6 E96 @FE5CD 2?5 E96?665 7 @C AC @E64E: ?8 E96 H: =5 EFC <6J 923: E2E[” $F=E2?D’ AC6D:56?E q@3 s2F896CEJ D2:5] %9:D6G6?E DF4466565:?:?EC@F5F4:?8FC=@42=<:5D E @ EFC<6J 9F?E:?8 2?5 9 @A67F== J:8?: E6D 2 ?:?E6C6DE:?E96 DA @CE]” k^ Am

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Eğer izin verirsen Sitemizin çalışmasına izin vermek için Javascript’i etkinleştirin; bu, yalnızca abone içeriği gibi özelliklere erişime izin verecektir.

kAms2F896CEJ 2 = D @ 6IA = 2:? 65 E92E E9: D H2D E96 7: CDE J @ FE9 6G6? E AFE @? 3J E96 @C82?: K2E: @? 2? 5 H2D =:>: E65 E @ a_ 3 @ JD 2? 5 8: C = D]k^ Am

kAm” (6 H6C6?’ E DFC6 H6 4 @F = 5 7: == a_ D = @ED[ 3FE H6 EFC?65 2H2J ?62C=J EH:46 2D >2?J[ D@ ?6IE J62C[ H6 H:== =:<6=J 9@DE 2 D:>:=2C 6G6?E H:E9 >@C6 D=@ED 2G2:=23=6[” s2F896CEJ D2:5[ 255:?8 E96 }(%u 2=D@ 9@A6D E@ 92G6 2 H@>6?’D EFC<6J 9F?E:?8 H@C<D9@A 2?5 2=D@ @?6 7@C G6E6C2?D 😕 E96 7FEFC6]k^am

kAm” x 925 7F? 2,5 = 62C?65 2 =@E[” D2:5 y2ID@? qC:EE@? @7 rC2?36CCJ] “x H @ F = 5 8 @ 282:?]” k^Am

kAmp? @E96C rC2? 36CCJ J @FE9[ qC2IE@? #@H=2?5[ 649@65 qC:EE@?’D 4@>>6?ED] xE H2D 7F?2?5 E96 A6 @ A = 6 H6C6 8C62E H9 @ E2F89E FD]x H @ F = 5 =: <6 E @ 5 @: E 6G6CJ J62C]x = 62C? 65 2 = @E]“ k^Am

kAm%96 492AE6C 9 @ DED 2? 2?? F2 =} (%u32?BF6E E@C2:D6>@?6J 7@C4@?D6CG2E:@?2?5 65F42E:@?AC@;64ED]} 6IE J62C’D 32?BF6E:D D4965F = 65 7 @ C | 2J d 2E rC @ DD rC66 < #6d @ CE: ?%: EFDG: == 6]k^Am

kAmu @C:? 7 @ C > 2E: @? 23 @FE E96 = @42 =} (%u492AE6C)[ @C E@ G@=F?E66C[ 4@?E24E s2F896CEJ 2E 3ED4452F896CEJo4@>42DE]? 6EKG: D: E E96$F=E2? D’u2463<]4 @> ^D62C49^E@A^n8l? HE7Ta_ Ta_2 == 6896? JTa_DF = E2? D]k^am

READ  DNR Kaş'ta hindi avı atölyesine ev sahipliği yapıyor