Haziran 4, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye’nin kurulu gücünün% 50’sinden fazlasını oluşturuyor

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kurulu enerji kapasitesinin yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan gelen yaklaşık 100.000 megawatt’a ulaştığını söyledi.

Yenilenebilir Enerji Araştırma Derneği için düzenlenen çevrimiçi bir etkinlikte Fatih Dunmas, “Bugün itibarıyla kurulu enerjimizin% 52,3’ü, yarısından fazlası yenilenebilir enerjiden elde ediliyor” dedi.

Donms, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin son üç yılda% 40’ın üzerinde olduğunu, on yıl öncesine göre yaklaşık% 25’e yükseldiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre, Türkiye’nin Ocak-Mart ayları arasında devreye giren kurulu enerjisinin neredeyse% 97,9’u yenilenebilir kaynaklardan geliyor.

İlk çeyrekte yaklaşık 1.233 megavat kapasite kuruldu ve bunun 1.207’si (megawatt) yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

2020 yılı boyunca ülkede üretilen elektriğin yaklaşık% 63’ü hem yerli hem de yenilenebilir kaynaklardan üretildi.

Donmes ayrıca, geçen ay başlayan, ancak hükümetin 17 Mayıs’a kadar uyguladığı ülke çapındaki kilitleme önlemleri nedeniyle ertelenmesi gereken ülkenin ilk mini-güneş ihalelerini de detaylandırdı.

Bakan, “Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte, yarışmalarımızın geri kalanını bir an önce tamamlayacağız.” Dedi.

74 YEKA ihalesi, toplam kapasitesi 1.000 MW olan güneş enerjisi santrallerini kapsayacak ve 36 farklı bölgeye yayılacaktır.

YEKA GES-3 olarak bilinen ihale yatırımlarının yaklaşık 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Donms, YEKA rüzgar enerjisi ihaleleri için hazırlıkların da sürdüğünü söyledi.

“Toplam 2000 megavatlık bir yarışma olacak. Bakan, yarışmalarımızı bu yılın son çeyreğinde düzenlemeyi planladığımızı belirtti.”

Ayrıca Donmes, yenilenebilir enerjinin koronavirüs salgını sırasında bile enerji karışımındaki payları artmaya devam eden tek kaynak olduğunu söyledi.

Bakan, son on yılda küresel piyasalara 2 trilyon dolardan fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapıldığını ve bu rakamın önümüzdeki beş yıl içinde 1,3 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Yenilenebilir enerjinin çekiciliğinin ancak maliyet düşürme, ek teşvikler ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi faktörlerle artacağını söyledi.

READ  Türkiye enerji fiyatlarını yükseltiyor İstanbul aylık enflasyonu son on yılın en yüksek seviyesi

Yenilenebilir enerji yatırımları salgın sırasında bile hız kesmedi. Yenilenebilir enerji sektörünün de salgının yıkıcı etkilerine daha dirençli olduğunu ve bu zor zamanlarda diğerlerinden daha fazla başarı elde ettiğini gördük.

“Bu bize yeşil enerjiye geçişin dramatik bir şekilde devam edeceğini gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji bağımsızlığına katkıları ve küresel sorumluluklar açısından farklı bir noktada kalacaktır.”

Dunes, yenilenebilir enerjinin ekonomik hareketliliği canlandıracağını ve kaynak yatırımları, altyapı, teknoloji ve yeni şebeke yatırımları ile karbon emisyonlarının azaltılmasında en önemli faktörlerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan, özellikle son on yılda çıkarılan yasal düzenlemeler ve yatırım ortamını desteklemek için uygulamaya konulan politikalarla yenilenebilir enerji alanında büyük ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti.

“Bu alandaki tüm çabalarımız, sadece elektrik arzımızın güvenliğini sağlamak için değil, aynı zamanda iklim değişikliğini azaltmak için de doğrudan etkilidir. Türkiye, sera gazı emisyonlarını azaltmak için Ulusal Eylem Planını çok dikkatli bir şekilde uygulamaktadır. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ile karşılaştırıldığında OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri), Türkiye kişi başına düşen emisyonlarda çok geride kalıyor.Onlardan yetkililerle aynı yükü paylaşmalarını beklemek asla doğru olmaz. Bugün, Paris iklim anlaşması etrafındaki tartışmaları bir Bu anlaşma kapsamında ülkelerin statüsünü yeniden tanımlama, sınıflandırma ile daha güçlü sinerji yaratma fırsatı. Daha doğru, sorumluluğu paylaşın. “