Mart 25, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Yeni kapsamlı yasa ile gelir ve kurumlar vergisi düzenlemeleri – kurumlar vergisi

Bu makaleyi yazdırmak için tek ihtiyacınız olan Mondaq.com’a kaydolmak veya oturum açmak.

“Değişikliklere ilişkin yeni kapsamlı kanun Gelir Vergisi Kanunu 07.10.2022 tarihinde Temsilciler Meclisi Başkanlığına teklif edilen ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler” ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.

Çalışanlar için nakit yemek ödeneği için vergi muafiyeti;

Çalışanlara işyerinde yemek verilmemesi durumunda, her iş günü için 51 TL’yi geçmemek üzere nakit yemek ödeneği bedelinin gelir vergisinden, bu tutarı aşan ödemelerden ve diğer ödemelerden istisna edilmesi beklenmektedir. buna sağlanan faydalar ücret olarak vergilendirilecektir. Nakit yemek ödeneğinin çalışanların banka hesabına havale edilmesi ve bu tutarların yemek hizmeti veren şirketler dışında kullanılması durumunda ilgili istisnadan yararlanılabilecektir.

Çalışanlar için elektrik ve doğalgaz desteği için vergi kredisi ve SGK Primi;

30.06.2018 tarihine kadar elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma ödemelerinin aylık bin (1.000) Türk Lirasını (bu tutarı aşanlar için aylık en fazla bin Türk Lirasını) ve cari ücretlerini geçmemesi beklenmektedir. 2023, Devlet güvencesi ve gelir vergisi matrahına mabahith kuralına dahil edilmeyecek.

Açık deniz inşaatında çalışan işçilerin ücretleri için vergi muafiyeti;

Yeni kapsamlı yasa ile yurtdışındaki işveren kazançlarından yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerde çalışanlarına yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi bekleniyor.

Kayıt dışı yatırımcılar için indirim talep etme süresinin uzatılması;

Bireysel pay sahibi yatırımcı olan mükellefler, katılma paylarını en az iki tam yıl süreyle ellerinde bulundurmak kaydıyla, payların iktisap edildiği tarihteki yıllık getirileri üzerinden kazanç ve gelirlerinin %75’i oranında iskonto oranından yararlanabilirler. Yıllık indirim tutarı bir milyon Türk Lirasını geçemez. İlgili yıl kazançlarından indirilemeyen kısım, sonraki yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak dikkate alınır. Bu yönetmeliğin son kullanma tarihi 31 Aralık 2022’dir.

READ  Fotoğraf Haftası: Dünyanın dört bir yanından bu harika fotoğraflara göz atın

Yeni sistemle birlikte başvuru süresinin 20.30’a kadar uzatılması bekleniyor. 31 Aralık 2027Ve İlgili yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesinde indirilebilecek tutar 1 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye çıkarılacaktır..

Kur Korumalı Mevduat Hesabı Yönetmeliği’nin süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak;

Yeni kapsamlı yasa ile döviz korumalı mevduat hesapları ve katılma hesapları için sunulan muafiyet süresinin uzatılması bekleniyor.
2023’ün sonuna kadar. Ayrıca, 31 Aralık 2022 tarihine kadar her vergi öncesi veya yıllık hesap döneminin sonundan itibaren Başkan’ın kurum bilançolarında yabancı para için ayrı ayrı veya birlikte muafiyet uygulama yetkisine sahip olması beklenmektedir.

Turizm katılım pay oranları güncellendi;

Yeni kapsamlı yasa ile; Turizm payının; binde 5 Karmaşık tesisler ve konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesisleri için 7,5 yerine; on binde 5 Seyahat acenteleri ve havayolları için on binde 7,5 yerine. İlgili yönetmeliğin 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgeli deniz turizmi araçlarından turizm payı alınmasına ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Sermaye azaltımına ilişkin vergilerin netleştirilmesi.

İlgili süre sonunda sermaye azaltılırsa, çeşitli kaynakların devredildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle sermayesini azaltmamış işletmelerde, sermaye unsurlarının indirime konu tutar içinde olması beklenir. Kuruma eklenen nakdi para veya ayni sermaye ile diğer unsurlar arasındaki orantıya göre belirlenecek ve vergilendirilecektir.

Geçmiş yıl zararları ile sermaye azaltımı yapılması durumunda, sermayenin indirilmesinde vergilendirmeyi düzenleyen bu hükümler kapsamında indirime tabi sermaye kalemlerinin de belirlenmesi beklenir, ancak vergi indirimi yapılmaz. bu tutarlar temettü kapsamında veya Genel Müdürlüğe Aktarılan Tutar Bu vergilerin sadece kurumlar vergisine tabi olması beklenmektedir.

2 bin Türk lirasının altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon abonelikleri “değersiz borç” sayılacak;

ilgili yönetmelikle; Elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük çaplı icra takiplerinin sona ermesini teşvik etmek için bu alacakların değersiz borçlar olarak yazılması ve faaliyet kayıtlarından çıkarılması beklenmektedir.

READ  351 Şükran Günü Hindisi Koşusuna Dönüş

Bu makalenin içeriği, konuya genel bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzman tavsiyesi alınması tavsiye edilir.

Hakkında popüler makaleler: Türkiye’den Vergiler

Hediye olmayan hediye

Wrigley avukatları

Pam, “Dorothy’nin birkaç ay önce öldüğünü, yolun aşağısındaki büyük bir evde, bir kadın ejderhası şeklinde, kısa ve keskin ama çok düzenli yaşadığını ve her zaman vergi adamını yenmek için bir planı olduğunu biliyor muydunuz?” dedi.

Kıbrıs Gelir ve Katma Değer Vergisi Dairesi tarafından vergi hükümleri. Birine ihtiyacın var mı?

CYAUSE Denetim Hizmetleri Ltd.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Kıbrıs’taki gelir ve katma değer vergi daireleri tarafından yapılan vergi hükümleri çok popüler hale geldi ve her ikisini de açıkça ele almak için; Başvuru sahibi ve her başvuru için büyük miktarda para alan hükümet.