Şubat 7, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye’de OTT Hizmetleri için Yeni Gereksinimler – Açıklama

Medya Yasası ve Diğer Yasalarda Değişiklik Yasası (Değişiklik Yasası) yayımlandı Resmi Gazete 18 Ekim 2022’de.

Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun No. 5809 (Elektronik Haberleşme Yasası) önemli değişiklikler içerir ve “over-the-top service” (OTT) tanımlar:

Sesli, yazılı ve görsel iletişim kapsamındaki kişisel elektronik iletişim hizmetleri, (i) İnternet erişimi olan abonelere ve kullanıcılara, (ii) operatörlerden bağımsız veya sağlanan İnternet hizmeti, (iii) halka açık yazılımlar aracılığıyla.

Bu değişikliklerle OTT hizmet sağlayıcıları, Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün düzenleyici kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komisyonu’ndan onay alması gereken hizmet sağlayıcılar listesine dahil edilmiştir.

Değişiklikler, OTT hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de anonim veya limited şirket olarak kurulması gereken tam yetkili temsilciler aracılığıyla yürütmesi gerektiğini de düzenlemektedir.

Ayrıca, sunulan OTT hizmetinin niteliğine bağlı olarak, OTT hizmet sağlayıcıları Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülükler açısından “işletmeci” olarak kabul edilebilir.

Ek olarak, uyumsuzluk durumlarında, değişiklik yapan Kanun makamı şunları düzenler:

  • OTT hizmetlerinin kullanıcılara sunulmaması için her türlü önlemi almak;
  • Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yetkisiz hizmet sunan OTT hizmet sağlayıcılarına 1 milyon Türk Lirası ile 30 milyon Türk Lirası (yaklaşık 54.000 € ve 1.6 milyon €) arasında değişen idari para cezası; Ve
  • OTT servis sağlayıcıları, internet trafiği bant genişliğinin %95’ini azaltabilir veya bir uygulamaya veya web sitesine erişimi engelleyebilir:
    • İdari para cezaları ödenmez ve yasal yükümlülükler yerine getirilmez; Veya
    • OTT hizmetinin yetkisiz olarak verilmesi halinde, yetkili makam, bu tarihten itibaren altı ay içinde OTT hizmet sağlayıcısını bilgilendirir.

Değişiklik Yasası çok ayrıntılıdır ve yetki türleri ve yetkilendirme adımlarına ilişkin ayrıntılar henüz yayınlanmamıştır. Komisyonun önümüzdeki günlerde OTT hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin ayrıntıları vermesi bekleniyor.

READ  El zafiro de Turquía 'Mármara se asfixia por la contaminación marina

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin Burak Özdağistanlı, Sümeyye Uçar Veya Bensu Osdemir Özdağıstanlı Ekici Avukatlık Ortaklığı telefon (+90 216 230 07 48) veya e-posta ([email protected], [email protected] Veya [email protected]) Özdağıstanlı Ekici Avukatlık Ortaklığı web sitesine erişilebilir www.ozdagistanliekici.com.