Şubat 7, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye’de Online Pazar Yerleri ve Online Satıcılar / Online Hizmet Sağlayıcılar İçin Yeni Dönem (20 Ocak 2023) – Reklamcılık, Pazarlama ve Markalaşma

Bu makaleyi yazdırmak için ihtiyacınız olan tek şey Mondaq.com’a kaydolmak veya giriş yapmaktır.

(1) Elektronik Ticaret Kanununda önemli değişiklikler ve (2) elektronik piyasa işleticilerine ilişkin yeni düzenleme Ve Eh yürürlüğe girdi

Elektronik Ticaret Kanununda Değişiklikler (“ayarlama“) ve E-Ticaret Aracılığı Hizmet Sağlayıcıları ile E-Ticaret Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin yeni Yönetmelik (“Düzenleme“) işletmecilere önemli yükümlülükler getiren (“piyasa operatörüelektronik pazarlardan.alış verişve e-ticaret satıcıları/sağlayıcıları (“Satıcı / Sağlayıcı”), 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi1.

Bu yükümlülüklere uyulmaması idari mali cezalara tabidir. Bu cezalar 10 bin TL ile 40 milyon TL arasında değişmekte olup, bazı cezalar da yüzde bazında hesaplanmakta ve bir önceki yılın net satış tutarının %0,05’i ile %10’u arasında değişmektedir.

Yönetmeliğin bazı hükümleri önceki yönetmelikle aynı olsa da Türk e-ticaret mevzuatı kapsamındaki gereklilikler hakkında kapsamlı bir fikir vermesi açısından bunlara da değindik.

1. Piyasa işleticilerine uygulanan yükümlülükler

 1. genel yükümlülükler
  Piyasa işletmecisi şunları yapmalıdır:
  • Pazaryeri ana sayfasında kimlik bilgilerini sağlamak,

  • satıcı/sağlayıcının piyasada satıcı/sağlayıcıyı tanıtıcı bilgileri içermesi için uygun bir alan tahsis etmek ve gerekli teknik imkanları sağlamak,

  • Satıcı/tedarikçi ile kolay ve ücretsiz iletişimin sağlanması için iç iletişim sisteminin kurulması ve bu sistem üzerinden satıcı/sağlayıcıdan sipariş alınması gerekmektedir.2Ve

  • Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim için en az bir gerçek veya tüzel kişiyi irtibat noktası olarak görevlendirmek ve Ticaret Bakanlığına bildirmek (“Bakanlık“) o kişinin e-ticaret bilgi sistemi üzerinden iletişim bilgileri (“ETBİS),

  • İşlem Rehberi kapsamında belirli bilgileri sağlamak (Yönetmelikte detaylandırıldığı üzere),

  • (Yönetmelikte detaylandırıldığı üzere) sipariş alma, onaylama ve teslim etme kurallarına uymak,

  • Siparişin teslim alındığını Marketplace aracılığıyla ve aşağıdaki iletişim araçlarından en az biriyle gecikmeden alıcıya bildirmek: e-posta, kısa mesaj veya telefon görüşmesi,

  • Sipariş bilgilerinin bayi/sağlayıcıya eş zamanlı olarak iletilmesi için bayi/sağlayıcı ile gerekli entegrasyonun sağlanması ve stok bilgilerinin güncel tutulması,

  • Satıcı/sağlayıcı tarafından sağlanan hukuka aykırı içeriğin kaldırılmasını ve gecikmeksizin ve en geç 48 saat içinde satıcı/sağlayıcıya ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi. Fikri mülkiyet hakları için, piyasa işletmecisinin fikri hak sahibinden ilgili bilgi ve belgelerle desteklenen bir şikayet alması durumunda, piyasa işletmecisi şikayet konusu ürünü derhal ve en geç 48 saat içinde ilgililere bildirmek zorundadır. Ve

  • Elektronik Ticaret Kanunu kapsamına giren hizmet ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin 10 yıl süreyle saklanması,

  • Arabuluculuk Anlaşmasında belirtilen objektif kriterler dışında, Arabuluculuk Hizmetlerini kısıtlamamak, askıya almamak veya sona erdirmemek. Sözleşmenin kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya feshedilmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde piyasa işletmecisi, açıklamalarını sunması için satıcı/sağlayıcıya en az 3 iş günü süre vermek zorundadır. Satıcı/sağlayıcının açıklamalarının yetersiz kalması veya açıklama yapılmaması halinde piyasa işleticisi, aracı kurumun hizmetlerini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir. Aracılık hizmetleri ayrıca mevzuattan kaynaklanan nedenlerle veya kamu düzeni, ödenemezlik, dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren hallerde derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir,

  • Belirli limitleri aşarsanız 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren (yıllık ücrete tabi) e-ticaret lisansı alın,

  • Fikri mülkiyet hakları kendisine veya ekonomik yönden birlikte olduğu kişilere ait olan marka(lar)ı veya kullanım hakkını taşıyan ürünleri satışa sunamaz veya satışına aracılık edemez.3Ve

  • Satıcıların/hizmet sağlayıcıların makbuz/faturalarda olması gereken bilgiler gibi Vergi Usul Kanunu gereğince kendi pazarında vermelerini sağlamak,

  • ETBİS’te kayıtlı web sitesi alan adlarının ana unsurunu oluşturan herhangi bir kişinin (onlarla ekonomik bütünlük içinde olan kişiler hariç) tescilli markalarını, bu kişilerin onayı olmaksızın internet arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanmamak, ,

  • Bayi/sağlayıcı kimlik bilgilerini satıcı/sağlayıcıdan alınan belgelerle veya ilgili kurumların erişilebilir elektronik sistemlerinden doğrulamak ve bu bilgileri güncel tutmak,

  • Aşağıdaki örnekleri içeren haksız iş uygulamalarına girmeyeceksiniz:
   • Tutarın piyasa işleticisinin tasarrufuna geçtiği ve siparişin alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde satıcıya/sağlayıcıya ödemenin eksiksiz olarak yapılmaması (piyasanın bloke hesapları için belirli istisnalar mevcuttur) bankalar nezdinde işletmecinin ve piyasa işletmecisinin satıcı/sağlayıcılardan olan alacaklarının tasfiyesi).

   • Satıcıyı/sağlayıcıyı, satış fiyatının piyasa işleticisi tarafından tek taraflı olarak ayarlanması da dahil olmak üzere, satış kampanyaları yürütmeye zorlamak.

   • Satıcı/sağlayıcı ile iş ilişkisinin şartlarının yazılı veya elektronik bir arabuluculuk sözleşmesi ile belirtilmemesi veya söz konusu sözleşmenin açık, anlaşılır ve satıcı/sağlayıcı tarafından kolayca erişilebilir olmasının sağlanmaması ve işbu sözleşmedeki gerekliliklere uyulmaması Bakanlığın bildirimine rağmen arabuluculuk anlaşmasıyla ilgili.

   • Geriye dönük veya tek taraflı değişiklikler yapın veya masrafları Satıcı/Sağlayıcıya ait olmak üzere Arabuluculuk Sözleşmesine bir madde ekleyin.

   • Arabuluculuk sözleşmesinde herhangi bir hizmet sunmadan veya hizmetin türü/fiyatı/fiyatı belirtilmeden satıcı/sağlayıcıdan ücret alınması.

   • Satıcının/sağlayıcının sıralama veya tavsiye sistemindeki statüsünün düşürülmesi veya satıcı/sağlayıcıya verilen hizmetlerin bu konuda arabuluculuk sözleşmesinde yer alan herhangi bir nesnel kriter olmaksızın veya kamuya şikayette bulunulması temelinde kısıtlanması, durdurulması veya sona erdirilmesi kurumlar veya adli makamlar.

   • Satıcı/sağlayıcının önceden onayı olmaksızın, cayma hakkının Tüketicinin Korunması Kanunu’nda belirtilen süreler üzerinde sınırlandırılması.

   • Satıcıya/sağlayıcıya ürünleri ve faaliyetleri hakkında yanlış veya yanıltıcı açıklama ve bildirimlerde bulunmak.

Ayrıca, piyasa işleticisi ile satıcı/sağlayıcı arasındaki aracılık sözleşmelerinin de değişikliklere ve düzenlemelere uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir.4

Okumaya devam etmek için buraya tıklayın…

dipnotlar

1. İstisnalar aşağıdaki dipnotlarda belirtilmiştir.

2. İç haberleşme sistemi üzerinden yapılması öngörülen işlemler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar diğer teknik araçlarla da gerçekleştirilebilecektir.

3. Bu yasak, toplam satış gelirlerinin yarısından fazlasını çevrimdışı satışlardan elde eden Pazaryeri işletmecileri için geçerli değildir. Bu maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olup, bu yükümlülüğe uyum için son tarih 1 Ocak 2024’tür.

4. Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2023’tür. Ancak, 1 Ocak 2023 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerin bu tarihten itibaren 6 ay içinde tadil edilmesi zorunludur.

Bu makalenin içeriği, konuyla ilgili genel bir rehber sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzmanlardan tavsiye alınması tavsiye edilir.

Türkiye’den medya, iletişim, bilişim ve eğlence ile ilgili popüler makaleler

Dijital bağlantı için ulusal strateji

PLMJ

ANACOM’un dijital bağlanabilirlik konusundaki genel istişaresinden sonra, dönem için Yüksek Kapasiteli Elektronik İletişim Ağlarında Ulusal Bağlantı Stratejisi (“Strateji”) …

Beklenen e-ticaret yönetmeliği yayınlandı

Julierose ve Co

“E-Ticaret Aracılığı Hizmeti Veren Kuruluşlar ile E-Ticaret Hizmeti Veren Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı kanunla önceki yönetmelik iptal edilmişti…

READ  Paul Mescal 'Aftersun', erkeklik ve şöhrete alışma üzerine: 'Çalışırken kendimi izole ediyorum' | Özellikler