Eylül 22, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye’de Jeotermal Enerji Gelişimine İlişkin Etki Değerlendirme Raporu

Başlık sayfası raporu, ekran görüntüsü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’deki mevcut ve planlanan jeotermal santrallerin ve faaliyetlerin etkileri hakkında kapsamlı bir nihai kümülatif etki değerlendirme raporu yayınladı.

Avrupa Birliği’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na sağladığı mali destekle Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasındaki teknik işbirliği anlaşması kapsamında, “ Türkiye: Kalkınma Jeotermal kaynakların kümülatif etki değerlendirmesi başlatıldı.

Şimdi son haliyle yayınlanan rapor, mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin kümülatif etkilerini bölgesel bazda değerlendiriyor, jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için stratejik planlar geliştiriyor, çevresel etki değerlendirmelerinin (ÇED’ler) etkin kullanımını sağlıyor, çevresel ve sosyal politikalar ve önerilen politikaların uygulanmasına yardımcı olur. 400 sayfalık rapor kapsamlıdır ve Türkiye’deki jeotermal enerjinin gelişimi ve kullanımına inanılmaz derecede ayrıntılı bir bakış sağlar. Daha önce taslak raporun yayınlandığını bildirmiştik.

Proje çıktıları ile; Jeotermal kaynakların kullanımının çevresel ve sosyal etkilerini azaltmak ve projeler geliştirirken dikkate alınması gereken kısıtlamaları değerlendirmek için ilgili makamlara, proje geliştiricilere ve yatırımcılara (kredi verenler dahil) destek sağlamayı amaçlamaktadır. Projenin temel hedefleri aşağıdaki gibidir;

  • Jeotermal enerji santrallerinin uygulanmasında herhangi bir faaliyetin olası çevresel etkilerini ve doğal kaynakların kullanımına ilişkin kısıtlamaları belirlemek ve değerlendirmek,
  • Jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin stratejik plan ve politikaların uygulanmasında çevresel ve sosyal değerlendirme faktörlerinin yeterliliğini incelemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) ve diğer paydaşlara gerekli bilgileri sağlamak,
  • Teknik, çevresel ve sosyal zorlukların nasıl yönetileceğini değerlendirmek ve potansiyel olumsuz etkilerin nasıl en aza indirileceği ve sürdürülebilir jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin olumlu etkilerin nasıl artırılacağı konusunda stratejik önerilerde bulunmak.

Proje çıktıları:

READ  'Suriye dışında herhangi bir milliyet': Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de mülteci sınır dışı edilmelerinin artması

1. En İyi Uygulamalar Kılavuzu – Bu el kitabı Bakanlığa (ÇŞB), yerel makamlara, geliştiricilere ve kredi verenlere projenin nasıl geliştirileceği ve hangi azaltma önlemlerinin dikkate alınması gerektiği konusunda pratik rehberlik sağlayacaktır.

2. Kümülatif Etki Değerlendirmesinin (CIA) Nihai Raporu – Kümülatif etki değerlendirme raporu, mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin ve diğer faaliyetlerin proje alanındaki değerli çevresel kaynaklar üzerindeki potansiyel çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirir. Son belge – Türkçe (pdf) ve İngilizce (PDF)

3. Halka açık bir istişare raporu – Özet Rapor Bu danışma süreci CIA belgesini ve toplantı sonuçlarını özetlemektedir.

Raporlar aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir (Türkçe ve İngilizce olarak mevcuttur).

Kaynak: Jeotermal etki