Ekim 2, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye ve Libya tartışmalı deniz sınırı anlaşmasına olan bağlılıklarını yeniledi İş

Pazartesi günü, yeni Libya geçici hükümetinin başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Kıbrıs’ı kızdıran tartışmalı bir denizcilik anlaşmasına olan bağlılıklarını yineledi.

Bu sayfa javascript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarınızda yapın lütfen.

kAm $ A62 <:؟ 8 7 @ == @ H:؟ 8 2> 66E:? 8:? s? <2C2 H: E9 {: 3J2؟ ! C:> 6 |:?: DE6C p35F = w2>: 5 s36: 329[ [email protected]? A=65865 [email protected] [email protected] [email protected] {:3J2VD F?:EJ[ :ED [email protected]?DECF4E:@? 2?5 :ED >:=:E2CJ] % FC <6J H @ F = 5 2 = D @ 36 D6? 5:? 8 'd_[___ r~'xs`h G244:?6 [email protected] 2?5 H6== 2D >2?286 2 A2?56>:4 [email protected]:E2= :? %C:[email protected]=: [email protected] 96=A E96 }@CE9 p7C:42? [email protected]?ECJ 32EE=6 :ED @FE3C62<[ [email protected]? D2:5]K ^ am

Ben {: 3J2’D:? E6C:> 8 @ G6C?> 6? E.[ H9:49 [email protected]@< [email protected] =2DE >@?E9[ 😀 >62?E [email protected] 3C:?8 [email protected] 2 [email protected]?ECJ E92E 92D 366? [email protected]? 2A2CE 3J 4:G:= H2C [email protected] ?62C=J 2 564256] xE: D 2 = D @ 2:> DE @ DE66C E9C @ F89 2 86? 6C2 = 6 = 64E: @? @? s64]ac]k ^ am

% Kaç FC <6J 92D 366؟ 4 = @ D6 = J:؟ G @ = G65:؟ {: 3J2[ 324<:?8 E96 &]}] C64 @ 8؟: K65 v @ G6C؟> 6? E @ 7} 2E: @? 2 = p44 @ C5 Wv} pX[ 32D65 😕 E96 42A:E2= %C:[email protected]=: E92E [email protected][email protected]==65 E96 H6DE[ 282:?DE E96 {:3J2? }2E:@?2= pC>J W{}pX[ 32D65 😕 q6?892K: E92E [email protected][email protected]==65 E96 62DE] % FC <6J D6؟ E>: =: E2CJ DFAA =: 6D 2? 5 7: 89E6CD E @ {: 3J2[ 96=A:?8 [email protected] E:=E E96 32=2?46 @7 [email protected] 😕 [email protected] @7 E96 %C:[email protected]=: [email protected]?>6?E]K ^ am

kAm% FC <6J 2 = D @ D: 8-665 2؟ 28C66> 6? EH: E9 E96% C: A @ =: 32D65 8 @ G6C?> 6? E 56 = 😕 62E:? 8 E96> 2C: E:> 6 3 @ F? 52C: 6D 36EH66? E96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 😕 E96 | 65: E6CC2? 62 mi?[ EC:886C:?8 [email protected] [email protected]> vC6646 2?5 rJACFD] q @ E9 4 @ F? EC: 6D 56? F 465 E96 28C66> 6? E[ D2J:?8 E: H2D 2 D6C:@FD 3C6249 @7 :?E6C?2E:@?2= =2H E92E 5:DC682C565 E96 C:89ED @7 @E96C 62DE6C? |65:E6CC2?62? [email protected]?EC:6D]K ^ am

READ  İnsan hakları grupları, etkileyici bir 'Hack' reklam panosuyla Türkiye'de gizlice gökkuşağı bayrağını yükseltiyor

kAm “% 96> 6> @ C2? 5F> @ 7 F? 56CDE2? 5:? 8 4 @? 46C ?: 8E96> 2C: E:> 6; FC: D5: 4E: @? 😕 E96 | 65: E6CC2? 62 mi? E92E H6 D: 8-65 H: E9FC? 6: 893 @ C ​​{: 3J2[ 92D D64FC65 E96 :?E6C6DE 2?5 7FEFC6 @7 [email protected] [email protected]?EC:6D[” [email protected]? D2:5]K ^ am

kAms36: 329[ [email protected] 92D 366? ECJ:?8 [email protected] DEC:<6 2 32=2?46 36EH66? %FC<6J 2?5 vC6646 [email protected][email protected]:?8 pE96?D’ [email protected]?46C?D @G6C E96 >2C:E:>6 562=[ [email protected] D2:5 E96 562= D6CG6D [email protected] %FC<6J 2?5 {:3J2VD ?2E:@?2= :?E6C6DED] B6 25565 @ Hjoshua06[ E92E :E H2D :>[email protected]?E [email protected] DE2CE 2 5:[email protected] E92E [email protected]=5 E2<6 :[email protected] [email protected]?E 2== :[email protected]=G65 A2CE:6DV :?E6C6DED]K ^ am

kAm! C6G: @ FD = J.[ s36:329 92D D2:5 9:D [email protected]?>6?E 😀 H:==:?8 [email protected] 6DE23=:D9 2 ;@:?E {:3J2?vC66< [email protected]>>:EE66 [email protected] C6DF>6 [email protected]:2E:@?D [email protected] D6E E96 D62 [email protected]?52CJ 36EH66? E96 [email protected] [email protected]?EC:6D 2?5 56>2C42E6 2? 6I4=FD:G6 [email protected][email protected]>:4 [email protected]?6 [email protected] @:= 2?5 82D 5C:==:?8 C:89ED]K ^ am

kAmtC5 @ 82? 2 – 5 s36: 329[ [email protected] H2D [email protected]>A2?:65 3J 2 =2C86 56=682E:@?[ @G6CD2H E96 D:8?:?8 @7 7:G6 28C66>6?ED[ :?4=F5:?8 [email protected]?46C?:?8 E96 [email protected]?DECF4E:@? @7 6=64EC:4:EJ A=2?ED 😕 {:3J2]K ^ am

kAm% 96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 2 = D @ 28C665 E @ E2 <6 DE6AD E @ 724: =: E2E6 E96 C6EFC? @% 7 FC <: D9 4 @> A2?: 6D E @ 4> A = 6E6 DE2 == 65 AC @; 64ED:? E96 @: = C: 49} @ CE9 p7C: 42? ? 2E: @?[ [email protected]? D2:5]K ^ am

ÖÖ {: 3J2 H2D A = F? 865:? E @ 492 @ D H96? 2} p% ~ 324 <65 FAC: D:؟ 8:؟ a_`` E @ AA = 65 = @؟ 8E:> 6 CF = 6C | @ 2 >> 2C v25927:[ [email protected] H2D =2E6C <:==65] % 96 4 @ F? ECJ H2D:? C646? E J62CD DA =: E 36EH66? C: G2 = 62DE 2? 5 H6DE 32D65> 25:?: DEC2E: @? D.[ 6249 324<65 3J 5:776C6?E 2C>65 [email protected] 2?5 [email protected]:8? [email protected]?>6?ED]K ^ am

Telif Hakkı 2021 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.