Ağustos 8, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye: Ünlü marka tescili yeniden tartışmaya açıldı

Yargıtay, uzun süredir devam eden emsallere meydan okuyan bir kararında, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (Kurum) tanınmış markaların tescili için bir sicil oluşturma ve sürdürme yetkisine sahip olmadığı sonucuna varmıştır.

Davanın arka planı, davacının tanınmış markasını tescil ettirme başvurusunun Büro’nun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından reddedilmesine dayanmaktadır. Davacı, kurulun kararına karşı Ankara Fikri Mülkiyet Mahkemesi nezdinde iptal davası açmıştır. Mahkeme, davalının ticari markasının ilgili iş alanında bilindiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Karar daha sonra Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi’ne temyiz edildi, ancak temyiz reddedildi. Ardından Ankara Bölge Temyiz Mahkemesi’nin kararı Yargıtay’a temyiz edildi.

5 Şubat 2020 tarihinde Yargıtay’ın (2019/2980 E – 2020/991 K) geçerli hukuka uygun olarak tanınmış markaların tescili için sicil oluşturma yetkisinin bulunmadığına ilişkin kararı; Ek olarak, bilinen durum vaka bazında değerlendirilmelidir. Son olarak Yargıtay, davacının tanınmış markasını tescil ettirmek için büroya başvurmasında hukuki bir menfaatinin bulunmadığına karar vererek iptal davası açmıştır. Buna göre Yargıtay, yeniden görülmesi için davayı Fikri Mülkiyet Mahkemesi’ne iade etti. Fikri Mülkiyet Mahkemesi, Yargıtay’ın kararının kabulüne ve davacının görevden alınmasına karar verdi. Davacı bu kez Fikri Mülkiyet Mahkemesi’nin kararına itiraz etti ancak beklendiği gibi Yargıtay temyizi reddederek Fikri Mülkiyet Mahkemesi’nin 22 Nisan 2021 (2020/6510 E – 2021/) tarihli kararıyla kararı kabul etti. 3979 K).

Ancak Yargıtay, daha önceki çeşitli kararlarında, büronun markaların daha geniş anlamda tescili ve korunması ile tanınmış markaların standartlarını belirleme usullerini ele almaya yetkili olduğu sonucuna varmıştır. Büroya başvuru yapılmadan ve tescil başvurusu sonucu alınmadan bir markanın iyi bilinip bilinmediğinin tespiti için dava açılmasının mümkün olmadığı da belirtildi. Bu emsallerden sonra, büro tanınmış markaların tescili için başvurular almaya başladı. Bu uygulamaya başlamadan önce 1997 yılında tanınmış markaların reklamlarının yapıldığı özel bir broşür yayınlamıştı.

Ayrıca Yargıtay da daha önceki kararlarında, marka sahiplerinin markalarının iyi bilindiğini tespit etmek için dava açmakta hukuki menfaatlerinin bulunduğunu, bu durumun olası tecavüzlere karşı daha geniş bir koruma sağladığı, karışıklığa ve haksız yere yol açabilecek başvuruları caydırdığı için kabul etmiştir. tanınmış markaların itibarından yararlanın. Ancak, bu son kararla, Kurum’un tanınmış bir markanın tesciline ilişkin kararının, Kurum’un böyle bir kayıt tutmaya yetkili olmaması nedeniyle bozma davası açılmasında hukuki bir menfaat bulunmadığı kabul edilmiştir.

Bilinen durumların vaka bazında incelenmesi gerektiği gerekçesi tamamen geçerli olmakla birlikte, Ofis’in tanınmış ticari markalara ilişkin kaydı, uygulamada mahkemeler üzerinde bağlayıcı değildir ve ticari marka sahipleri, iyi bilinen ticari markalarının, argümanlarını kanıtlamak. Yönetmelikler ise Yargıtay’ın 2004 yılından bu yana verdiği emsallere göre özünde değişmemiş ve son 17 yılda oldukça köklü bir uygulama geliştirilerek uygulamaya konmuştur.

Grafik 1: Ofis Önünde Tescil Edilen Ünlü Markalar, Türkiye (2003-2020)

Kaynak: https://www.turkpatent.gov.tr30 Temmuz 2021

*30 Temmuz 2021 itibariyle, ofis önünde bekleyen 80 bilinen marka başvurusu bulunmaktadır.

Pek çok ülke tanınmış ticari markaların kaydını tutmadığı için başlangıçta ciddi şekilde eleştirilmiş olsa da, uygulama, tanınmış ticari markaların sahiplerinin tescilde tutulmasının bir yararı olduğunu göstermiştir. Aksi takdirde, bilirkişiler bilinen markalara yönelik iddiaları değerlendirirken delil dosyalarıyla uğraşmak zorunda kalırken, marka sahipleri bilinen devlet tarafından geçersiz kılındığını iddia ettikleri her muhalefet davasında markalarının bilinen durumunu ispatlama yükü altındadır.

Bu kararın sonucunun önemli yankı uyandırması bekleniyor. Bu, tanınmış ticari markaların tescilinin tamamen durdurulmasına yol açabilir veya ofisin iyi bilinen ticari markaları tescil etmesine açıkça izin veren yeni bir düzenleme olabilir. Yeni bir düzenleme yapılırsa, ofise, tanınmış marka sahiplerinin tanınmış marka tescillerini beş yılda bir yenilemelerini zorunlu kılmak gibi tanınmış markaların tescili için sistemini iyileştirme fırsatı verebilir. -Ticari markalarının hala tanınabilir olduğuna dair güncel kanıtlar.

Uğur Aktekin

Günün Ortağı + Ortaklar

Begüm İsveç

Kıdemli Asistan, Gün + Partners

Bu sitedeki materyaller hukuk firmaları, şirketler ve diğer fikri mülkiyet uzmanlarına yöneliktir. Sadece bilgi amaçlıdır. Lütfen siteyi kullanmadan önce hüküm ve koşulları ve gizlilik bildirimini okuyun. Tüm materyaller, geçerli katı telif hakkı yasalarına tabidir.

© 2021 Euromoney Kurumsal Yatırımcı PLC. Yardım için lütfen SSS sayfamıza bakın.

READ  Lezzet Barı + Mutfak, Türkiye Leg Hut'ta kıyafet politikasını değiştirmek için oy kullandı