Ağustos 8, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye Merkezi Kayıtlı E-posta Rehberi Kuruyor – Medya, İletişim, Bilişim, Eğlence

Türkiye: Türkiye Merkezi Kayıtlı E-posta Rehberi Kuruyor

Bu makaleyi yazdırmak için tek ihtiyacınız olan Mondaq.com’a kaydolmak veya oturum açmak.

Bilgi ve Teknoloji Kurumu (“BTK”) tarafından yayımlanan Kayıtlı E-posta Rehberi ve Kayıtlı E-posta Hesap Adreslerine İlişkin Tebliğ Revize Beyanı (“Değişiklik Beyanı”) 3 Temmuz 2021 tarih ve 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. bugüne kadar geçerlidir.

Değişiklik beyanındaki dikkate değer hükümler şunlardır:

  • BTK gözetiminde, kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcıları (“KEP Hizmet Sağlayıcıları”) tarafından gizliliği, bütünlüğü güvencesi ile sağlanan bilgilere göre işletilecek olan Merkezi Kayıtlı E-posta Rehberi (“KEP”) (“Merkezi KEP Rehberi”) ve erişilebilirlik gösterilecektir.
  • BTK, KEP Merkez Rehberinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları ve KEP Hizmet Sağlayıcılarının bu konudaki yükümlülüklerini belirler.
  • Değişiklik Beyanı, KEP Merkez El Kitabı’nın nasıl oluşturulacağına, yönetileceğine ve kullanılacağına ilişkin usul ve esasları ortaya koymaktadır. Kısaca;
  • KEP Hizmet Sağlayıcıları, KEP Merkez Rehberi ile entegre olmak ve bu amaçlar için gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlüdür.
  • KEP Hizmet Sağlayıcıları, KEP Merkez Rehberini kendi kayıtlarına göre güncellemek ve KEP Merkez Rehber kayıtlarını doğru ve eksiksiz tutmakla yükümlüdür.
  • KEP Hizmet Sağlayıcıları, KEP Rehberinde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bilgileri aynı anda Merkez KEP Rehberinde işler. gerçek kişilere ilişkin KEP Merkez Rehber kayıtları için; KEP Hizmet Sağlayıcıları, merkezi KEP rehber kayıtlarının sorgulanabilir olup olmadığına dair ilgili gerçek kişilerin (veri sahiplerinin) muvafakatini almakla yükümlüdür. KEP sağlayıcıları bu bilgileri KEP Merkez Rehberine dahil etmek zorundadır. Tüzel kişilerle ilgili KEP Merkez Rehber kayıtları için ilgili tüzel kişinin onayı aranmaz.
  • Değişiklik Beyanı, kayıtların sorgulanması ve doğrulanması ile ilgili olarak başvuru sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin detayları düzenlemektedir.
  • KEP Hesap sahipleri, kayıtlarında meydana gelen değişiklikleri KEP Hizmet Sağlayıcılarına bildirmekle yükümlüdür. KEP Hizmet Sağlayıcıları, bu bildirimler doğrultusunda KEP Merkez Rehberinde gerekli güncellemeleri yapacaktır.
  • KEP hizmet sağlayıcıları, gerçek kişi KEP hesap sahiplerinin KEP Merkez Rehberinden çıkarılma taleplerini yerine getirmek zorundadır. Tüzel kişi KEP hesap sahipleri KEP Merkez Rehberinden çıkarılma talebinde bulunamazlar.
  • Değişiklik beyanı, bütünlük sürecine 4 aylık bir geçiş süresi sağlar. KEP Hizmet Sağlayıcıları, bu dört aylık sürenin sonuna kadar gerekli teknik altyapıyı kurmalı, entegrasyon sürecini tamamlamalı ve mevcut KEP hesap sahiplerine ilişkin gerekli bilgileri sağlamalıdır.
READ  IFFK: Kadın yönetmenler 'uluslararası rekabete' büyük katkı sağlıyor

Değişiklik beyanının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz. Bağlantı. (yalnızca Türkçe olarak mevcuttur)

Bilgiler ilk olarak yayınlandı
Usta | Gazete , Moroğlu Arseven tarafından hazırlanan iki ayda bir yasal güncelleme bülteni.

Bu makalenin içeriği, konuya genel bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzman tavsiyesi alınması tavsiye edilir.

Türkiye’den medya, iletişim, bilgi teknolojisi ve eğlence hakkında popüler makaleler

e-spor nedir?

Neziroğlu Hukuk Bürosu

E-spor, sanal dünyanın getirdiği, kimilerinin 21. yüzyılın satranç dediği şeylerle hayatımıza giren ve arka planda devasa bir endüstri olan bir rekabet türüdür.

“Herkes için güzellik”

Küresel Reklam Avukatları İttifakı (GALA)

Slovak Reklam Standartları Kurulu, büyük kozmetik zinciri Douglas’ın reklamına yönelik şikayeti değerlendirdi.