Ağustos 16, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’ya şüphelileri iade etme çağrısında bulundu | baba

Ankara, Türkiye (AFP) – Türkiye adalet bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin terör zanlısı olarak gördüğü kişilerin iadesi talebini yenilemek için İsveç ve Finlandiya’ya mektuplar gönderdiğini söyledi.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAmyFDE:46 |:?:DE6C q6<:C [email protected] [email protected]=5 [email protected]=E6=6G:D:@? :? 2? :? E6CG: 6H E92E = 6EE6CD H6C6 D6? E C6? 6h:? %8 YP <6J'D C6BF6DED 7 @ C E96 6IEC25: E: @؟ @ 7 DFDA64ED 7 @ C H9 @> 62C =: 6C C6BF6DED 925366? C6; 64E65]k^am

kAm% 96 = 6EE6CD 2 = D @ “C6 >: 565” E96 EH @ 4 @ F? EC: 6D 23 @ FE DFDA64ED H9 @ D6 42D6D 2C6 DE: == A6? 5:? 8[ 96 D2:5]k^am

Km%FC<6J[ $H656? 2?5 u:?=2?5 D:8?65 2 ;@:?E >6>@C2?5F> =2DE H66< E92E [email protected] }p%~ [email protected] >@G6 29625 H:E9 :?G:E:?8 E96 }@C5:4 [email protected]?EC:6D [email protected] E96 >:=:E2CJ 2==:2?46 E92E D66<D [email protected] 6?=2C86 2?5 DEC6?8E96? :? [email protected]?D6 [email protected] #FDD:2’D :?G2D:@? @7 &<C2:?6]k^am

kAm (: E9 E96>6>@C2?5F>[ u:?=2?5 2?5 $H656? 28C665 [email protected] 255C6DD %FC<6JVD “A6?5:?8 [email protected]:@? @C 6IEC25:E:@? C6BF6DED @7 [email protected] DFDA64ED 6IA65:E:@FD=J 2?5 [email protected]@F89=J ]]:? 244 @ C52? 46 H: E9 E96 tFC @ A62? s @? G6? E: @? @? tIEC25: E: @?]“k^ Am

kAm%FC <6J 925 @ 3؛ 64E65 E @ u:؟ = 2؟ 5 2؟ 5 $ H656؟ VD> 6> 36CD9: Bir[ 244FD:?8 E96> @7 [email protected]:?8 E96 @FE=2H65 zFC5:DE2? (@C<6CDV !2CEJ[ @C !zz[ 2?5 @E96C [email protected] E92E :E D2JD [email protected] 2 E9C62E [email protected] :ED D64FC:EJ] xE 56 > 2? 565 E92E u:? = 2? 5 2? 5 $ H656? 6IEC25: E6 H2? E65:? 5: G: 5F2 = D2? 5 =: 7E 2C > D C6DEC: 4E: @? D:> A @ D65 27E6C%FC <6J'D a_`h>: =: E2CJ:? 4FCD: @? 😕 @? @CE962DE$jc:2]k^am

kAmk2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F <6J \ DH656؟ \ `eh2_bge6b7e_`e52_3d`h3aedecddfdQm٪ 96} @ C5: 4 4 @ F؟ EC: 6D '2446DD: @؟ k ^ 2m DE: ==؟ 665D E @ 36 2AAC @ G65 3J E96 A2C =: 2> 6? ED @ 7 2 == b_} p% ~ > 6 > 36CD – 2 AC @ 46DD E92E 4 @ F = 5 E2 <6> @? E9D-2? 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD][email protected]>^2ce:4=6^? [email protected]\>:55 = 6\62DE\EFC<6J\DH656? \C646A\E2JJ: A\6C5 @82? \3cd`had`5`af_4be_6bc5cggd`32fbbdQm%fc<:D9! C6D: 56? E#646A%2JJ: Bir tC5 @82? 92D E9C62E6? 65k^2m E92E%FC <6JVD! 2C =: 2> 6? E 4 @ F = 5 C67FD6 E @ 5 @ D @]k^ Am

READ  Türkiye Ustalar 2022 - Judd Trump, Liang Wenbo'yu yenmek ve Son 16'ya ulaşmak için büyük bir mücadele verdi

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.