Aralık 2, 2021

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkilerin gelecekteki görünümü

En eski uygarlıklardan bazılarının beşiği olan Asya, dünya sahnesinde bir kez daha önemli bir rol kazanıyor. Dünyanın en küçük nüfusuna ve en dinamik ekonomisine ev sahipliği yapan küresel ekonominin ağırlık merkezi Asya’ya kaymıştır.

Asya ülkeleriyle uzun bir ilişki geçmişimiz ve köklü ilişkilerimiz var. Asya köklerimizle ve iki büyük kıtaya, Asya ve Avrupa’ya açılan bir kapı olma rolümüzle gurur duyuyoruz.

Bugün, 2019 yılında başlattığımız Yeni Asya Girişimi ile Asya ile işbirliğimizi yeniden canlandırmayı hedefliyoruz.

ASEAN, Asya’ya yönelik dış politikamızda merkezi bir konuma sahiptir. 2017 yılında ASEAN ile Sektörel Diyalog Ortaklığı kurduk. Bu, turizmden ticarete kadar çok çeşitli konularda işbirliğimizi güçlendirmemize yardımcı oluyor. 9 Ağustos 2021’de Türkiye ile ASEAN arasındaki üçüncü üçlü toplantı, tüm bu işbirliği alanlarıyla ilgili somut fikirlerimizi ve önerilerimizi ele almak için büyük bir fırsat olacaktır.

Dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan ASEAN, Asya dışında da nüfuz sahibidir. Çin ve Hindistan ile birlikte ASEAN, yalnızca Asya’nın büyümesine değil, aynı zamanda küresel ekonominin büyümesine de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Türkiye aynı zamanda bölgesinde ve ötesinde bir çekim merkezidir. Pandemi, dünyanın geri kalanı gibi bizim için büyük bir zorluk teşkil etse de, 2020’de ekonomik büyümeyi başardık, bu da Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının ve dinamizminin açık bir göstergesidir.

Birçok ASEAN ülkesinde olduğu gibi, özel sektör ve KOBİ’ler büyümemizin motorlarıdır. Öte yandan, genç ve eğitimli insanlar, sürdürülebilir büyümeyi başarmamız için en önemli varlıklardır.

Türkiye sadece doğuyla batıyı değil, kuzeyle güneyi de birbirine bağlıyor. İstanbul, dünya çapında 25 ülkeden çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezidir. Türkiye’den dört saatlik bir uçuşla 1,5 milyar insana ve 24 trilyon dolarlık GSYİH’ya ulaşabilirsiniz.

READ  En son Coronavirus: Paltrow'un San Francisco Goop'u kapandı ve şehrin en son perakende kazası oldu

Bu, Türkiye’yi hızla büyüyen bir pazar, dostane bir iş ortamı ve dinamik bir özel sektör ile ekonomik bir güç merkezi haline getiriyor.

Benzer şekilde, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasıyla ASEAN, iki milyardan fazla insanın bulunduğu bir pazara açılan kapı olma konumunu da güçlendirdi.

Ekonomik işbirliğimizi çarpıcı biçimde geliştirmek için kullanılmayan çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelden yararlanmak için somut adımlar atıyoruz:

Türkiye, on ASEAN üyesi ülkenin tümünde büyükelçilikler açtı. ASEAN ülkelerinin on büyükelçiliğinden sekizini Ankara’da ağırlamaktan da mutluluk duyuyoruz.

Endonezya, Malezya ve Singapur ile stratejik ortaklıklar kurduk. Malezya ve Singapur ile serbest ticaret anlaşmaları yürürlüktedir. Tayland ve Endonezya ile benzer anlaşmalar için müzakereler sürüyor. Hizmetleri, e-ticareti ve yatırımları kapsayacak şekilde Malezya ile STA’yı genişletme yolunda ilerliyor.

Türk Hava Yolları, son yıllarda turizm ve iş bağlantılarını kolaylaştırmak için destinasyonlarını altı ASEAN ülkesine çeşitlendirdi ve uçuş sayısını artırdı.

Bu adımların somut sonuçlarını Türk iş dünyasının ve yatırımcıların ASEAN’a artan ilgisinde görüyoruz. Ayrıca ASEAN ülkelerinden daha fazla iş heyetini Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Ticaret ve yatırım, ikili ilişkilerimizin ana itici güçleridir. Ancak vizyonumuz bununla sınırlı değil. Ayrıca güvenlik, siyasi diyalog, sürdürülebilir kalkınma, kapasite geliştirme, çevresel işbirliği, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında daha güçlü bağlar kurmayı amaçlıyoruz.

ASEAN, üye devletlerinin bilgeliğinin ve vizyonunun sonucudur. Türkiye, ASEAN’ın bölgesel konulardaki dengeli, akılcı ve ilkeli duruşunu takdir etmektedir. Kapsayıcılık, herkes için refah ve rekabete değil işbirliğine vurgu gibi benzer değerleri paylaşıyoruz. Bu değerler, herkes için daha iyi bir gelecek elde etmek için önemlidir.

Yeni Asya girişimimiz, kıta için yeni stratejik vizyonumuzun ana hatlarını çiziyor. ASEAN, bu vizyonu hayata geçirmemiz için kilit bir ortaktır. Sektörel diyalog ortağı olduğumuzdan beri ilişkilerimizin istikrarlı bir şekilde geliştiğini görmek bizi cesaretlendiriyor. İşbirliğimizi geliştirmek için bir alan var ve fırsatlar sonsuz. Karşılıklı siyasi irade mevcuttur. İlişkilerimizin geleceği parlak. Türkiye, Asya köklerini kucaklamaya hazır. Bu geleceği inşa etmek için birlikte çalışalım.

READ  Türkiye'de artan COVID-19 enfeksiyonu oranları yaz tatilini etkileyebilir

* * *

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,