Eylül 22, 2023

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye Espor Federasyonu: Tüzük – Açıklama

Anahtar yönler
Süspansiyon

Spor Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Sporlar Federasyonu’nun sözde “Tüzüğü” yayınlandı. Resmi gazete 18 Kasım 2022 tarihinde ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu platform aşağıdakilerin kapsamına girer:

 • 22 Nisan 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu. f
 • 19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği.

Anahtar yönler

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, diğer federasyon kurulları, elektronik spor alanında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili diğer kuruluşlar ile uyulması gereken usul ve esaslar esas sözleşmede belirtilmektedir. federasyon tarafından yürütülen tüm faaliyetlerde.

Temel Kanun şunları düzenler:

 • federasyonun idari yapısını oluşturan yürütme organları;
 • görev ve yetkileri; Ve
 • Seçilmeleri için nitelikler ve prosedürler.

Federasyonun esas sözleşmesinde öngörülen başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 • her türlü düzenlemeyi yapmak;
 • kurumsal üretim;
 • sporun (e-spor) ülke geneline yayılmasını ve gelişmesini sağlayacak kararları almak ve uygulamak;
 • Türkiye’de ve yurt dışında espor ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerin programlanması ve uygulanmasının izlenmesi;
 • Yurt içinde düzenlenen yarışmaların düzenlenmesi ve devamlılığının sağlanması;
 • hakemler, temsilciler ve gözlemciler atamak; Ve
 • Gerekli şartları yerine getirdikten sonra kişi ve kuruluşların özel yarışmalar, seminerler ve özel kurslar düzenlemesine izin vermek.

Ayrıca Federasyon faaliyetleri kapsamında, Federasyon Yönetim Kurulu’nun bu sporla ilgili her türlü müsabakaları televizyon, radyo, internet ve her türlü vasıtalarla yayınlamaya, iletmeye, tertip ve program yapmaya münhasıran yetkili olduğu Esas Sözleşme’de belirtilmiştir. . Türkiye sınırları içinde teknik cihaz veya benzeri araçlar.

Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ile diğer spor kulüpleri ile spor dalları ve spor anonim şirketlerinin, federasyonun görev alanına giren konularda federasyona bağlı olacağı, Temel Kanun’da düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre spor kulüpleri, bölge müdürlükleri ve spor iştirak şirketleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil ve tescil ettirilecek.

READ  Pennsylvania'daki avcılar sağlık kontrolü için hindileri ağlıyor

Ana tüzüklerdeki son önemli bir konu da, bazı spor anonim şirketlerinin (yani katılmayı taahhüt ettikleri spor branşının faaliyetlerine arka arkaya üç yıl izinsiz olarak katılmayan veya mazeret) ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilgi sistemi üzerinden iptal edilir. Yönetmeliğe göre, kaydı silinen spor anonim şirketleri müsabakalara katılamayacak ve federasyon genel kuruluna sunulamayacak.

Süspansiyon

Türkiye’deki büyük organizasyonlar içerisinde kendine yer bulan e-spor branşına sunulan bu yönetmelikle federasyonun yetki ve görevlerinin detayları ve sınırları belirlendi. Böylece federasyon bağımsız bir yapıya kavuşmuştur.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin Burak ÖzdağistanlıVe Bensu Özdemir veya Ebru Gomoş Özdağıstanlı Ekici Avukatlık Ortaklığı’na telefon (+90216230 07 48) veya e-posta ([email protected]Ve [email protected] veya [email protected]). Özdağıstanlı Ekici Avukatlar Ortaklığı web sitesine şu adresten ulaşılabilir: www.ozdagistanliekici.com.