Kasım 27, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye, Çin liderliğindeki Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılan ilk NATO üyesi olmayı hedefliyor | baba

ANKARA, Türkiye – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğudaki dost ülkelerle ittifaklar kurmaya çalışırken, Türkiye Çin liderliğindeki Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyelik istiyor.

Erdoğan, duyuruyu Cuma günü Özbekistan’da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere liderlerle temaslarda bulunduğu Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldıktan sonra yaptı. Başarılı bir teklif, Türkiye’yi bloğa katılan ilk NATO üyesi yapacak.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAm” ~FC C6=2E: @?D9:AH:E9 E96D6 [email protected]?EC:6D H:==36>@G65 [email protected]>F49 5:[email protected]:E:@?H: E9 E9: D DE6A[” [email protected]? D2:5 [email protected] E96 $r~ H96? 96 [email protected]<6 H:E9 [email protected] 😕 E96 4:EJ @7 $2>2C<2?5 H96C6 E96 DF>>:E H2D 96=5[ [email protected]:?8 [email protected] %FC<:D9 DE2E6 ?6HD 286?4J [email protected]=F]k^am

kAmw: D C6 > 2C <6J'DA @ E6؟ E: 2 = 3: 5 E @؛ @ :؟ E96 $ r ~ 42> 6 2D tC5 @ 82? d @ F89E[ 3FE [email protected]=5 [email protected] J6E D64FC6[ 2 @?6\@?\@?6 >66E:?8 H:E9 &]$]! C6D: 56? E y @ 6 q: 56? 5FC:? 8 E96 v6? 6C2 = pDD6 > 3 = J @ 7 E96 & ?: E65} 2E: @? D:? } 6h * @ C[ [email protected]:?8 [email protected] [email protected]=6 72>:=:2C H:E9 E96 >2EE6C]k^am

km%FC <6J 92D 366؟ 277: =: 2E65 H: E9 E96 $ r ~ D:؟ 46 a_`b[ H96? :E D:8?65 2 A2CE?6CD9:A 28C66>6?E] uF ==> 6>36CD9: A @ 7 E96 3 = @ 4 H @ F = 5 8: G6 tC5 @ 82? C6? 6H65 = 6G6C286 282:? DE E96 (6DE 2? 5 E96 AC @ DA64E @ 7 DEC @ ?86C 64 @? @ >: 4 E: 6D 2D E96 8 @ G6C? > 6? E 2EE6 > AED E @ DE23: =: K6 2 EC @ F3 = 65 64 @? @ > J 29625 @ 7?6IE J62C’D 6 = 64E: @?]pA2CE 7C @> #FDD: 2 2?[ E96 6:89E\>6>36C $r~ [email protected] :?4=F56D x?5:2[ !2<:DE2? 2?5 z2K2<9DE2?]k^am

k9C^m

kAm© a_aa q => 36C8 {]!]’ : D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3 => 36C8]4 @> Qm3 => 36C8]4 @>]k^2m s: Aralık: 3FE65 3J%C : 3f? 6 r @? E6? p86? 4J[ {{r]k^am

Telif hakkı 2022 Tribune İçerik Ajansı.

READ  Hindi Alabalık Saranac Gölü'ne geri döndü | Haberler, spor, işler