Kasım 27, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Türkiye, ABD’nin yaptırım uyarısı konusunda endişelenmenize gerek olmadığını söyledi | baba

ANKARA, Türkiye (AP) – Türkiye’nin maliye bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin halihazırda yaptırım altındaki Rus şirketleriyle iş yapan şirketlere yönelik olası ABD yaptırımları konusunda endişelenmeleri için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, bu hafta ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wali Adeimou’dan Türk şirketlerinin Ruslar veya ABD yaptırımlarına tabi Rus kurumlarıyla iş yapmalarının sonuçlarına katlanabilecekleri konusunda uyaran bir mektup aldığını doğruladı.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kaç dolar 😕 46 E96 DE2CE @ 7 E96 H2C:? & @? E9D 28 @[ %FC<6J 92D EC:65 [email protected] 32=2?46 :ED [email protected] C6=2E:@?D H:E9 [email protected] #FDD:2 2?5 &<C2:?6[ [email protected]:E:@?:?8 :ED6=7 2D 2 >65:[email protected] 36EH66? E96 [email protected]]k^am

kAm% 96 FC <: D9 8 @ G6C؟> 6? E 4C: E: 4: K65 #FDD: 2’D 24E: @? D:? &

kAm% FC <6J 92D D2: 5[ [email protected][ E92E :E [email protected]=5 [email protected] [email protected] :?E6C?2E:@?2= D2?4E:@?D [email protected] 36 3C624965]k^am

Camex? 2 D6C: 6D @ 7 EH66ED[ %FC<:D9 %C62DFCJ 2?5 u:?2?46 |:?:DE6C }FC655:? }632E: D2:5 :E H2D “>62?:?8=6DD” [email protected] %FC<:D9 3FD:?6DD6D [email protected] [email protected] [email protected] E96 =6EE6C [email protected]> (2D9:[email protected]?]k^am

kAm “%FC <6J: D @؟ 6 @ 7 E96>DE:> Bir @ CE2? EA @ =: E: 42 = 2? 5 64 @? @>: 4A @ H6C 46? E6CD @ 7 E96 H @ C = 5]~ FC 3FD:? 6DD H @ C = 5 D9 @ F = 5766 = E96 A @ H6C @ 7 E96 DE2E6 2 = @? 8D: 56: E 2E 2 == E:> 6D[” E96 >:?:DE6C EH66E65]k^am

kAmt2C =: 6C E9: D> @? E9[ %FC<:D9 !C6D:56?E #646A %2JJ:A [email protected]? >6E H:E9 #FDD:2? !C6D:56?E ‘=25:>:C !FE:? 😕 [email protected]:[ #FDD:2[ H96C6 E96 [email protected] =6256CD [email protected] [email protected] 7FCE96C [email protected] 3:=2E6C2= E:6D]k^am

kam! FE:? ? @E65 2E E96 E:>6 E92E #FDD:2? \% FC <: D9 EC256 5 @ F3 = 65:؟ E96 7: CDE 7: G6> @? E9D @ 7 E96 J62C 4 @ > A2C65 E @ E96 D2 > 6 A6C: @ 5 = 2DE J62C[ 2 DFC86 C67=64E:?8 |@[email protected]’D [email protected]:?8 [email protected] @? E:6D H:E9 p?<2C2 2>:5 E96 3CF:D:?8 (6DE6C? D2?4E:@?D]k^am

READ  Büyük kaçışın ardındaki gerçek hikaye

kAmu2465 H: E9 2? 64 @? @>: 4 4C: D: D[ %FC<6J 😀 C6=J:?8 @? #FDD:2 [email protected] EC256 2?5 [email protected]:D>] #FDD: 2? 82D 4 @ G6CD cdT @ %7 Fc <: D9 6? 6C8J? 665D[ 2?5 #FDD:2’D [email protected]>:4 286?4J :D 3F:=5:?8 %FC<6J’D 7:CDE ?F4=62C [email protected] A=2?E]k^am

kam} 632E:[ E96 7:?2?46 >:?:DE6C[ D2:5 uC:52J E92E %FC<6J 😀 [email protected]?7:56?E :E 42? 32=2?46 :ED E:6D H:E9 #FDD:2 2?5 :ED :?E6C?2E:@?2= C6=2E:@?D]k^am

kAm” (6 2C6 56E6C>:?65 E @ 56G6 = @AFC 4 @ >> 6C4: 2 = 2.5 64 @?>: 4 C6 = 2E: @? DH: E9FC? 6: 893 @CD: ?G2C :FD [email protected][ 6DA64:2==J 😕 [email protected]:D>[ H:E9:? 2 7C2>[email protected]< E92E 😀 [email protected] DF3;64E [email protected] D2?4E:@?D[” 96 EH66E65]k^am

k9C^m

kAmu @ == @ H p! VD 4 @ G6C286 @ 7 E96 H2C:? & ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.