Ağustos 16, 2022

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Avrupa mahkemesi, Türkiye’nin Kavala kararına uymadığını söyledi | baba

Avrupa’nın en yüksek mahkemesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önde gelen bir Türk işadamını hapishaneden derhal serbest bırakma kararına uymadığını söyledi.

Merkezi Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2019 yılında Türkiye’nin Osman Kavala’nın özgürlük hakkını ihlal ettiğine karar vererek, tutukluluğunun ve aleyhindeki davaların onu susturmak için kullanıldığını ve aslında Türkiye’deki sivil topluma ürkütücü bir mesaj gönderdiğini söyledi. Derhal serbest bırakılmasına ilişkin karar Mayıs 2020’de kesinleşti.

Bu sayfa JavaScript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmek için JavaScript gereklidir. Tarayıcı ayarlarından yapın lütfen.

kAm%[email protected]? 4: = @7 tfc @ a6 = 2f? 4965:? 7C:? 86 > 6? E AC @ 465FC6D 282:? DE%FC <6J 7 @ C C67FD:؟ 8 E @ 23 : 56 3J: ED CF = :؟ 8]| @؟ 52J'D CF = :؟ 8: D E96 = 2E6DE DE6A:؟ E96 = 6؟ 8E9J:؟ 7C:؟ 86> 6? E AC @ 46DD 3J E96 r @ F? 4: = @7 tFC @ A6[ 2 cf\>6>36C [email protected] E92E [email protected]=5D 9F>2? C:89ED[ 2?5 [email protected]=5 =625 [email protected] E96 DFDA6?D:@? @7 %FC<6J’D [email protected]:?8 C:89ED @C >6>36CD9:A 😕 E96 @C82?:K2E:@?]k^am

kAm %96 4: G: = C: 89ED 24E: G: DE H2D D6? E6? 465 E @ =: 76:? AC: [email protected]? H: E9 @ FE A2C @ = 6:? pAC: = 27E6C E96 4 @FCE 7 @F? 5 9:> 8F: = EJ @ 7 2EE6> AE:? 8 E @ G6CE9C @ H E96 8 @ G6C? > 6? EH: E9 E96 > 2DD AC @ E6DED:? a_`b]$6G6? @ E96CD H6C6 4 @? G: 4E65 2? 5; 2: = 65 7 @ C 2 == 6865 = J 2: 5:? 8 E96 2EE6 > AE]z2G2 = 2 92D > 2:? E2:? 65 9 :D:?? @ 46? 46]k^am

kAmwF>2? C: 89ED 8C @ FAD D2J z2G2 = 2[ ec[ H2D [email protected] H:E9 7=:>DJ 6G:56?46 2?5 E92E E96 42D6 😀 [email protected]=:E:42==J >@E:G2E65] z2G2 = 2: D E96 7 @ F? 56C @ 7 2? @? AC @ 7: E @ C82?: K2E: @?[ [email protected]=F zF=EFC[ H9:49 [email protected] @? 4F=EFC2= 2?5 2CE:DE:4 [email protected];64ED [email protected]>@E:?8 A6246 2?5 5:[email protected]]k^am

kAm% 92E G6C5: 4E 42 > 6 27E6C 2? @E96C4 @FCE24BF: EE65 z2G2 = 2:? u63CF2CJ a_a_]w6 H2D 6IA64E65 E @ 36 C6 = 62D65 7C @ > AC: D @? H96C6 96 H2D 96 = 5 D:? [email protected] a_`f:? AC6 \ EC: 2 = 56E6? E: @? 3FE H2D:? DE625 C6 \ 2CC6DE65 @? @E96C 492C86D]%96 tFC @A62? 4 @FCE D2: 5 E96? 6H 492C86D 5: 5?E 4 @? E2:? 2? JDF3DE2? E: 2 = 724ED]k^am

READ  Açık Hava Haberleri: Bahar türkiye sezonu tüm zamanların en yüksek seviyesinde sona eriyor | Spor Dalları

kAm | @? 52J’D CF =:? 8 2 = D @ C56C65% Fc < 6J E @ A2J z2G2 = 2 f[d__ [email protected] WSf[e__X]k^am

kAmyF =: 2 w2 == 2E p>? 6DEJ x? E6C? 2E: @? 2 = ‘DtFC @[email protected]:46 D2:5i’ %9:DCF =:?8 D92>6D %FC<6J'D 2FE9 @C:E:6D]Qk^Am

kAm” %@52J’D CF =:?8 =2JD 32C6 J6E 282:?E96 72:[email protected] [email protected]?>[email protected]:56 3J2=682== J 3:?5 😕 8 @3 =: 82E: @?]%FC <6J'D 4 @؟ E:؟ F:؟ 8:؟ 24E: @؟ 4 @> @F? 5D E96 68C68:FD DF776C:? 8 @ 7 ~ D > 2? z2G2 = 2 2 5 9: D 72 >: = J.[Q D96 25565]k^am

kAm%FC <: D9! C6D: 56؟ E # 646A٪ 2JJ: A tC5 @ 82؟ 92D 244FD65 z2G2 = 2[ @7 36:?8 E96 “%FC<:D9 3C2?49” @7 3:==:@?2:C6 &]$]A9: = 2؟ E9C @ A: DE v6 @ C86 $ @ C @ D[ [email protected]> E96 %FC<:D9 =6256C 2==686D 92D 366? 369:?5 :?DFCC64E:@?D :? >2?J [email protected]?EC:6D] w6 92D E9C62E6؟ 65 E @ 6IA6 = (6DE6C؟ 6؟ G @ JD 7 @ C> 655 =:? 8: ?%FC <6J'D:? E6C? 2 = 2772: CD]k^Am

kAmtC5 @ 82? 92D 2 = D @ 5: D>: DD65 E96:? 7C:? 86 > 6? E AC @ 46DD[ D2J:?8 %FC<6J [email protected]=5 [email protected][email protected]?:K6 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]?:K6 @FC [email protected]]”k^am

Telif hakkı 2022 Associated Press. Tüm hakları Saklıdır. Bu materyal izinsiz yayınlanamaz, yayınlanamaz, yeniden yazılamaz veya yeniden dağıtılamaz.