Mayıs 29, 2024

PoderyGloria

Podery Gloria'da Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası

Açık Bankacılık – Finansal Hizmetlere İlişkin Merkez Bankası Yönergeleri

Açık Bankacılık – Finansal Hizmetlere İlişkin Merkez Bankası Yönergeleri

Bu makaleyi yazdırmak için ihtiyacınız olan tek şey Mondaq.com’a kaydolmak veya giriş yapmaktır.

Son gelişmeler

Geçen Ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB‘) Bir dosya gönderin Yönergeler ( “Yönergeler“) 6493 sayılı Ödeme Sistemleri, Menkul Kıymet Mutabakatı, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile düzenlenen ödeme hizmetleri ilişkilendirilerek TCMB tarafından verilen faaliyet izinlerinde mevzuata uyum ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla”Yasa”) ve Ödeme Hizmetleri ile Elektronik Para İhraç ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarına İlişkin Yönetmelik (“DüzenlemeYönergeler ile ilgili bültenimize 10 Ekim 2022 tarihinde erişebilirsiniz. Burada.

TCMB bu kez 30 Aralık 2022 tarihinde Ödeme Hizmetlerine İlişkin Veri Paylaşım Hizmetlerine İlişkin Kılavuz’u (“DSSPS Yönergeleri(1) Ödeme Emri Başlatma Hizmeti ve (2) Ödeme Hizmetleri için Veri Paylaşım Hizmetleri (“Veri Paylaşım Hizmetleri”) olarak anılan Hesap Bilgileri Hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.DSSPS”), kanunla düzenlenen ve Ödeme Hizmetleri Alanında Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar İçin Ödeme Bilgi Sistemleri, Elektronik Para Kuruluşları ve Veri Paylaşım Hizmetlerine İlişkin Tebliğ (“ifade“).

DSSPS Yönergeleri, ödeme sektöründe sık kullanılan belirli iş modellerinin ödeme emri başlatma hizmetleri ve hesap bilgileri hizmetleri, lisanslama süreci ve teknik sertifika için bir işletim lisansı gerektirip gerektirmediğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar sunar. Bununla birlikte, DSSPS yönergelerinde, oluşturulduğu değerlendirmelerin yalnızca genel bir çerçeve sağladığı ve nihai değerlendirmelerin, faaliyet ruhsatı için resmi başvurulara dayalı olarak TCMB incelemesine tabi olacağı belirtilmektedir. DSSPS yönergelerine erişebilirsiniz Burada.

ne var ne yok?

DSSPS Yönergeleri kapsamındaki tipik iş modelleri ve ilgili değerlendirmeler
1. Hesap Bilgi Hizmetleri

Resmi açıklamada açıklandığı üzere hesap bilgileri hizmeti, ödeme hizmeti kullanıcılarının çeşitli hesap hizmeti sağlayıcıları ile hesaplarından ödeme hizmetleri kapsamında yetkili hesap bilgileri hizmet sağlayıcısı tarafından toplanan verilerin görüntülenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmeti veren kuruluşlar Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca TCMB’den faaliyet izni almak zorundadır.

READ  Büyük yabancı şirketler Türkiye'den ayrılıyor ... ve bu nedenlerle

DSSPS yönergeleri, sektörde geçerli olan farklı iş modelleri için bir işletme ruhsatının gerekli olup olmadığını vurgulamaktadır. Bu kapsamda hizmetin “hesap bilgi hizmeti” olarak tanımlanmasında aşağıdaki kriterler esas alınmaktadır:

  • Hizmet Sağlayıcının, Hesap Hizmet Sağlayıcılarla belirli frekanslarda yanıt alabilmek için kurumsal altyapıları üzerinden doğrudan anlaşmalar yapması ve Hizmet Sağlayıcının Hesap Hizmet Sağlayıcılarla doğrudan muhatap olması ve teknik / idari / Müşteri verilerinin doğrudan bu taraflara karşı hukuken sorumlu olduğunu ve müşteri verilerinin doğrudan hesap hizmeti sağlayıcılar tarafından hesap bilgileri hizmetini verecek olan hizmet sağlayıcıya iletildiğini ve söz konusu hizmetin hesap bilgileri hizmeti olarak kabul edildiğini ve kanunen faaliyet lisansı alınmasını gerektirmektedir.

  • Hizmet sağlayıcı, müşteri hesaplarının tutulduğu hesap hizmet sağlayıcılarla doğrudan yasal bir ilişkiye girmez, bunun yerine müşteri, hesap hizmet sağlayıcı ile bir web hizmetleri protokolü imzalar ve hesap hareket verilerini hizmet sağlayıcının kendisi ile paylaşırsa, çabalar hizmet sağlayıcının bilgileri hizmet hesap bilgileri olarak kabul edilmez.

Ayrıca müşterinin bankaya kendi IP adresi veya hizmet sağlayıcının IP adresi ile erişmesinin derecelendirmeyi değiştirmediği belirtilmektedir. Bir teknoloji şirketi tarafından dış kaynak kullanımı hizmetleri kapsamındaki durum müşteri tarafından değerlendirilmeli ve bankanın yasal/sözleşmeli karşı tarafı yine müşteridir.

  • DSSPS Yönergeleri, bir teknoloji şirketinin müşterilerine “çevrimiçi toplu hesap etkinliği ve transfer hizmetleri” sağlamak amacıyla Web hizmetlerini entegre etmek için kullanılan bu tür yazılımlara beyaz etiketli yazılım satmasını veya bu tür yazılımlara lisans kiralamasını bir ödeme hizmeti olarak kabul etmez. hesap hizmeti sağlayıcıları ile müşteri hesaplarına. Söz konusu hizmet teknik bir hizmettir.

Ayrıca, müşterinin bir holding olması durumunda, holding şirketlerinin tek bir IP ile erişiminin DSSPS kapsamında değerlendirildiği ve lisans almaya gerek olmadığı ve muafiyetten yararlanabilecekleri açıklanmaktadır. ana şirket ile bağlı ortaklıkları arasında veya aynı gruba ait şirket dışında herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısının aracılık etmediği Bağlı şirketler arasında sağlanan ödeme hizmetlerine ilişkin yasa.

2. Ödeme emri başlatma hizmeti

DSSPS Yönergeleri, bir ödeme emri başlatma hizmetini, ödeme hizmetinin kullanıcılarına başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki bir ödeme hesabından ödeme yapmak üzere bir ödeme emri vermeleri için lisans veren bir ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısının aracısı olarak tanımlar.

Buna göre DSSPS yönergeleri, sektörde geçerli olan farklı iş modelleri için faaliyet izni gerekip gerekmediğini aşağıdaki şekilde belirtmektedir:

  • Hizmet sağlayıcının, müşterilerinin hesaplarının tutulduğu kurumlarla doğrudan anlaşmalar yapması ve teknik/idari/hukuki olarak sorumlu olduğu bu kurumlara doğrudan karşı taraf olması halinde, söz konusu hizmet bir ödeme emri sayılır. başlatma hizmeti ve yasaya uygun olarak işletme ruhsatı gerektirir.

Ayrıca ödeme kuruluşunun müşterinin hesap bilgilerini (bakiye, hesap hareketleri vb.)

  • Ödeme kuruluşunun, müşterilerinin banka kartlarını kendi sağladığı dijital cüzdanda sakladığı ve ödeme kuruluşunun müşterilerin bu dijital cüzdandaki kartlarından (bağlı ödeme hesabından) para transferi yapmasına aracılık ettiği ödeme akışı ödeme kuruluşunun akit işyeri hesabına ödeme kuruluşunun başvurusu ile yapılması, ödeme emri başlatma hizmeti olarak kabul edilir ve kanunen faaliyet izni gerektirir.

Sık sorulan sorular incelemeleri

  • DSSPS Yönergesinde, hâlihazırda hesap bilgileri hizmeti ve/veya ödeme emri başlatma hizmeti sunan ancak bu hizmetler için TCMB’ye faaliyet izni başvurusu yapmamış olan hizmet sağlayıcıların, bu tür hizmetler için faaliyet izni başvurusunda bulunmamış kuruluşların temsilcisi olarak hareket etmeye devam edebilecekleri belirtilmektedir. Müşteri ile akdedilecek sözleşmeler başta olmak üzere “Sözleşmeler” konulu 13/12/2021 tarihli ve TCMB DSSPS yönergesi hükümleri ile tebligat ve tefsire ilişkin hükümlere uymak kaydıyla faaliyet izni almıştır. .

  • Çevrimiçi hesap özeti paylaşım hizmetleri de hesap bilgi hizmetleridir. Bu hizmetin teknoloji şirketleri aracılığıyla verilmesi durumunda (bu şirketlerle doğrudan anlaşmaları olduğu varsayılarak), söz konusu hizmeti veren teknoloji şirketlerinin de lisans alması gerektiği düşünülmektedir.

  • Yönetmeliğe göre ödeme kuruluşları, tüzel kişilerin ve ödeme hesabı sayılmayan tacirlerin hesaplarına, idari ve operasyonel süreçleriyle ilgili olarak bilgi hizmeti sunabilecek. DSSPS Yönergeleri, müşteri hesap bilgilerinin işlenmesine ilişkin onayın sona ermesi veya müşterinin onayını iptal etmesi durumunda, müşterinin onayıyla verilerinin saklanmaya devam edebileceğini belirtir. Ancak, DSSPS yönergeleri, müşteri ile ödeme kuruluşu arasındaki ilişkinin sona ermesi durumunda denetim izi verileri dışındaki verilerin silinmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

  • DSSPS yönergeleri, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, IBAN numarası ve hesap numarası gibi karşı taraf bilgilerinin yalnızca maskelenerek görüntülenebileceğini düzenlemektedir.

  • DSSPS yönergeleri, bir hesap bilgisi hizmetinin ve bir ödeme emri başlatma hizmetinin birbirleri için ön koşul olmadığını açıklığa kavuşturur. Bu kapsamda yetkilendirme talebi, sadece hesap bilgileri servisi veya sadece ödeme emri başlatma servisi için ayrı ayrı veya aynı anda her ikisi için de uygulanabilir.

Bu makalenin içeriği, konuyla ilgili genel bir rehber sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzmanlardan tavsiye alınması tavsiye edilir.

Şununla ilgili popüler makaleler: Türkiye’den finans ve bankacılık

2023’te yeni PRIIP gereklilikleri

Kıbrıs’ta KPMG

Pek çok Avrupalı ​​fon yöneticisi, PRIIPs düzenlemesinin ilk kez uygulamaya konulduğu 2018’den bu yana geçiş dönemlerinden yararlandı, ancak sonunda her şey sona erdi: 1 Ocak 2023’ten itibaren…